Choreograficzne studia podyplomowe dla Polonii- taniec polski

Wydział

Wydział Muzyki

Jednostka prowadząca studia

Wydział Muzyki

Opłata za studia podyplomowe

1. 930 zł.

Liczba semestrów

2 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

brak

Termin składania dokumentów

do uzyskania minimalnej liczby kandydatów

Zasady rekrutacji

Rejestracja elektroniczna,

Rozmowa kwalifikacyjna.

Limit przyjęć

30

Adres

ul. Dąbrowskiego 83, Rzeszów

Telefon

662208038 lub 507805057

Kierownik studiów

mgr Romuald Kalinowski

Początek studiów

po zgłoszeniu min. 22 kandydatów

Opis studiów

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich. Adresowane są do wszystkich Polonusów, które chcą poszerzyć swoje umiejętności teoretyczne i praktyczne w zakresie polskich tańców ludowych i prowadzenia zespołów tanecznych.

Terminy zajęć

sobota, niedziela (dwa razy w miesiącu)

Program studiów

Program nauczania uwzględnia szeroki zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny tańca.

Tańce Mieszczan Żywieckich z metodyką nauczania

Tańce orawskie z metodyką nauczania

Tańce sieradzkie z metodyką nauczania

Tańce opolskie z metodyką nauczania

Tańce Wielkopolski Zachodniej z metodyką nauczania

Tańce szamotulskie z metodyką nauczania

Tańce biskupiańskie z metodyką nauczania

Tańce biłgorajskie z metodyką nauczania

Tańce Górali Łącko - Kamienickiej z metodyką nauczania

Tańce lasowiackie z metodyką nauczania

Mazur-formy zespołowe

Polskie tańce narodowe w formie towarzyskiej

Tańce historyczne z metodyką nauczania

Kompozycja tańca

Metodyka pracy z dziecięcymi zespołami tanecznymi

Stylizacje polskiej muzyki ludowej i narodowej

 

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Studia uprawniają do prowadzenia:

zajęć o profilu artystyczno-tanecznym

amatorskich zespołów tanecznych.

Absolwenci otrzymują: Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Osoba do kontaktu

mgr Romuald Kalinowski dr Jadwiga Madej-Bär

Punkty ECTS

30

Wymagane dokumenty

Kserokopia dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia

Kserokopia paszportu

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl