Spółdzielczość mieszkaniowa - aspekty ekonomiczno-organizacyjne oraz prawne

Opis studiów

Studia dwusemestralne, wymiar - 210 godzin; planowany termin zakończenia studiów – grudzień 2020 r.

Program studiów

Moduł I - Geneza i prawne podstawy spółdzielczości – 62 godz.

Moduł II-  Ekonomika i zarządzanie w spółdzielni mieszkaniowej – 96 godz.

Moduł III - Działalność marketingowa i komunikacja interpersonalna w spółdzielni mieszkaniowej – 34 godz.

Moduł IV - Bankowość elektroniczna – 10 godz.

Seminarium – 8 godz.

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Świadectwo ukończenia studiów potwierdzające  nabyte kompetencje, zgodnie ze wzorem obowiązującym na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz certyfikat KRS.

Opłata za studia podyplomowe

3950,00 zł (1975,00 za semestr) Istnieje możliwość wnoszenia opłaty w dwóch lub czterech ratach (na wniosek Uczestnika skierowany do kierownika studiuó podypolomowych)

Liczba semestrów

2 semestry

Początek rekrutacji

od 03.06.2020 r. do 30.09.2020 r.

Termin składania dokumentów

Na spotkaniu organizacyjnym

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną (otwórz), w sposób ciągły do utworzenia grupy.

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności  zgłoszeń.  O zakwalifikowaniu na studia kandydaci zostaną powiadomieni e-mailem.

Wymagane dokumenty

  • Podanie o przyjęcie na studia (wygenerowane z systemu)
  • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich) – oryginał do wglądu
  • Dowód tożsamości do wglądu

Adres

Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Ekonomii i Finansów

M. Ćwiklińskiej 2, pokój 2

35-601 Rzeszów

Telefon

502112343,

Osoba do kontaktu

mgr Karolina Kozioł

Kierownik studiów

dr Lidia Kaliszczak

Wymagania wstępne

Dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Jednostka prowadząca studia

Instytut Ekonomii i Finansów we współpracy z Krajową Radą Spółdzielczą

Język wykładowy

polski

Terminy zajęć

Zjazdy weekendowe (w sobotę i niedzielę), zwykle co dwa tygodnie.

Kolegium

Kolegium Nauk Społecznych

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl