Grafika komputerowa

Opis studiów

Celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu grafiki komputerowej i wykorzystanie jej w praktyce do realizacji różnego rodzaju form reklamowych w przestrzeni publicznej i internetowej.

Program studiów

 • Podstawy programów graficznych - 15 godz. 
 • Podstawy technik cyfrowych – 15 godz.
 • Typografia z elementami liternictwa – 15 godz.
 • Przygotowanie do druku – 15 godz.
 • Projektowanie graficzne – 60 godz.
 • Komunikacja wizualna – 45 godz.
 • Technologie internetowe – 50 godz.
 • Grafika 3 – 70 godz.
 • Animacja – 33 godz.
 • Video – 33 godz.

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

zdobycie wiedzy na temat programów graficznych oraz umiejętności posługiwania się programami graficznymi

Opłata za studia podyplomowe

4.000,00 zł

Liczba semestrów

3 semestry

Termin składania dokumentów

2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.

Zasady rekrutacji

Kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty

 • podanie /załącznik nr 5/,
 • odpis dyplomu ukończonych studiów wyższych,
 • kserokopia dowodu osobistego.

Adres

Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Sztuk Pięknych
35-315 Rzeszów ul. Al. mjr. W. Kopisto 2a

Kierownik studiów

dr Grzegorz Frydryk

Wymagania wstępne

ukończenie studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Jednostka prowadząca studia

Instytut Sztuk Pięknych

Język wykładowy

polski

Limit przyjęć

20 osób

Początek studiów

V edycja 2020/2021

Terminy zajęć

sobota - niedziela – jeden raz w miesiącu

Kolegium

Kolegium Nauk Humanistycznych

Punkty ECTS

69

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl