Grafika komputerowa

Wydział

Wydział Sztuki

Jednostka prowadząca studia

Wydział Sztuki

Opłata za studia podyplomowe

4.000,00 zł

Liczba semestrów

3 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

ukończenie studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Termin składania dokumentów

2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.

Zasady rekrutacji

Kolejność zgłoszeń

Limit przyjęć

20 osób

Adres

35-315 Rzeszów ul. Al. mjr. W. Kopisto 2a
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Sztuki

Telefon

017 8721174

Kierownik studiów

dr Grzegorz Frydryk

Początek studiów

listopad 2016

Opis studiów

Celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu grafiki komputerowej i wykorzystanie jej w praktyce do realizacji różnego rodzaju form reklamowych w przestrzeni publicznej i internetowej.

Terminy zajęć

sobota - niedziela – jeden raz w miesiącu

Program studiów

 • Podstawy programów graficznych - 15 godz. 
 • Podstawy technik cyfrowych – 15 godz.
 • Typografia z elementami liternictwa – 15 godz.
 • Przygotowanie do druku – 15 godz.
 • Projektowanie graficzne – 60 godz.
 • Komunikacja wizualna – 45 godz.
 • Technologie internetowe – 50 godz.
 • Grafika 3 – 70 godz.
 • Animacja – 33 godz.
 • Video – 33 godz.

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

zdobycie wiedzy na temat programów graficznych oraz umiejętności posługiwania się programami graficznymi

Osoba do kontaktu

mgr Dorota Rączka-Laska

Punkty ECTS

69

Wymagane dokumenty

 • podanie /załącznik nr 5/,
 • odpis dyplomu ukończonych studiów wyższych,
 • kserokopia dowodu osobistego.

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl