Muzykoterapia

Wydział

Wydział Muzyki

Jednostka prowadząca studia

Wydział Muzyki

Opłata za studia podyplomowe

6800 zł

Liczba semestrów

4 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Przygotowanie muzyczne

Termin składania dokumentów

Do 15 czerwca 2015 r.

Zasady rekrutacji

Sprawdzian dyspozycji muzycznych oraz rozmowa kwalifikacyjna

Limit przyjęć

30 osób

Adres

ul. Dąbrowskiego 83, 35-083 Rzeszów

Telefon

17/ 872 28 01

Kierownik studiów

dr hab. prof. UR Mirosław Dymon

Początek studiów

Październik 2015 r.

Opis studiów

Studia przeznaczone są dla  absolwentów studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, którzy ukończyli szkołę muzyczną na poziomie przynajmniej I stopnia lub posiadają równorzędne przygotowanie muzyczne (np. ukończenie ogniska muzycznego, studium organistowskiego, itp.). Celem studiów jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry muzykoterapeutów, którzy będą posiadali niezbędną wiedzę w zakresie przedmiotów muzycznych, medycznych, psychologicznych i pedagogicznych do prowadzenia zajęć terapeutycznych.

Terminy zajęć

Zjazdy weekendowe, średnio 2 zjazdy w miesiącu

Program studiów

Wykaz przedmiotów:

 • Muzykoterapia
 • Wprowadzenie do literatury muzycznej
 • Programowanie muzyki terapeutycznej
 • Choreoterapia
 • Techniki parateatralna
 • Techniki relaksacyjne
 • Improwizacja
 • Instrumentarium C. Orffa w muzykoterapii
 • Emisja głosu
 • Psychologiczne podstawy muzykoterapii
 • Psychologia rozwoju z elementami defektologii
 • Psychopatologia
 • Podstawy psychologii zdrowia
 • Kierunki i metody psychoterapii
 • Wprowadzenie do pedagogiki
 • Pedagogika specjalna
 • Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna
 • Podstawy logopedii
 • Podstawy psychiatrii
 • Podstawy nauk medycznych
 • Choroby psychosomatyczne
 • Rehabilitacja
 • Podstawy etyki w muzykoterapii
 • Ćwiczenia z muzykoterapii w psychiatrii dziecięcej
 • Ćwiczenia z muzykoterapii w psychozach
 • Ćwiczenia w muzykoterapii w zaburzeniach osobowości
 • Zastosowanie muzykoterapii w leczeniu uzależnień
 • Ćwiczenia z muzykoterapii dla dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych
 • Ćwiczenia z muzykoterapii na oddziałach szpitalnych
 • Zastosowanie muzykoterapii w leczeniu sanatoryjnym
 • Zastosowanie muzykoterapii w geriatrii
 • Ćwiczenia z  muzykoterapii w osób autystycznych
 • Ćwiczenia z muzykoterapii u osób z ADHD
 • Ćwiczenia w muzykoterapii w leczeniu dysleksji
 • Zastosowanie muzyki w wadach wymowy
 • Ćwiczenia z muzykoterapii u osób z zaburzeniami wzroku
 • Ćwiczenia z muzykoterapii u osób z zaburzeniami ruchu
 • Ćwiczenia z muzykoterapii u osób z zespołem Downa oraz niepełnosprawnych intelektualnie
 • Seminarium pracy dyplomowej
 • oraz zajęcia praktyczne w ośrodkach rehabilitacyjnych współpracujących z UR

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent będzie posiadał wiedzę z zakresu wybranych, potrzebnych muzykoterapeucie przedmiotów muzycznych, medycznych, psychologicznych i pedagogicznych oraz z szeroko rozumianej muzykoterapii (poza obszarem terapeutycznym także prewencja i promocja zdrowia z wykorzystaniem muzyki, dla różnych grup wiekowych).

Będzie mógł także:

 1. przeprowadzić ukierunkowaną diagnozę pacjenta/klienta do zajęć   muzykoterapeutycznych;
 2. prowadzić szeroko rozumiane zajęcia muzykoterapeutyczne indywidualne i grupowe dla pacjentów/klientów w różnym wieku oraz modyfikować je w zależności od potrzeb odbiorców i warunków realizacji;
 3.  współpracować z innymi specjalistami zajmującymi się jego pacjentami/klientami;
 4. dzielić się zdobytą wiedzą na poziomie profesjonalnym;
 5. uzyskać umiejętności związane z planowaniem, przeprowadzaniem i opracowaniem podstawowych badań naukowych z obszaru muzykoterapii.

Osoba do kontaktu

Aldona Łysikowska

Punkty ECTS

23

Wymagane dokumenty

 • Podanie kandydata na odpowiednim formularzu zgłoszeniowym
 • Dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia
 • Potwierdzenie posiadania przygotowania muzycznego
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Trzy podpisane fotografie (format legitymacyjny) 

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl