Edukacja przedszkolna

Wydział

Wydział Pedagogiczny

Jednostka prowadząca studia

Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Opłata za studia podyplomowe

4 800 zł ( 1 600 zł za semestr)

Liczba semestrów

3 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Ukończenie studiów wyższych I lub II stopnia oraz posiadanie udokumentowanego przygotowania pedagogicznego.

Termin składania dokumentów

październik 2017 (podczas spotkania organizacyjnego)

Zasady rekrutacji

Kandydat zobowiązany jest do rejestracji drogą elektroniczną, a na spotkaniu organizacyjnym – do złożenia wymaganych dokumentów.

Adres

35-010 Rzeszów, ul. Ks. Jałowego 24

Telefon

17 872 18 16

Kierownik studiów

dr Anna Bajorek

Początek studiów

październik 2017

Opis studiów

Studia przygotowują nauczycieli do indywidualnej i twórczej pracy z dziećmi w zorganizowanym środowisku przedszkolnym i szkolnym. Celem studiów jest pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych nauczycieli, posiadających dyplom studiów wyższych (I lub II stopnia) i nadanie kwalifikacji wymaganych przez MEN do pracy edukacyjnej - opiekuńczej, wychowawczej i diagnostyczno – terapeutycznej w przedszkolu.

Terminy zajęć

zjazdy sobotnio – niedzielne średnio 2 razy w miesiącu

Program studiów

Nazwa przedmiotu Liczba wykładów Liczba ćwiczeń ECTS
Moduł I. Pedagogiczno-psychologiczne podstawy wspierania rozwoju dziecka
Pedagogika przedszkolna 5 20 3
Diagnozowanie rozwoju i środowiska dziecka 10 10 3
Diagnoza dojrzałości szkolnej   20 2
Konstruowanie indywidualnej dokumentacji rozwoju dziecka   15 2
Terapia pedagogiczna 5 15 2
Moduł II. Metodyczne aspekty pracy edukacyjnej przedszkola
Metodyka pracy w przedszkolu   50 7
Wychowanie umysłowe w przedszkolu 5 20 3
Wychowanie zdrowotne w przedszkolu 5 10 2
Gry i zabawy ruchowe w przedszkolu 5 15 2
Konstruowanie programów w pracy przedszkola 5 10 2
Edukacyjne programy komputerowe w pracy przedszkola w pracy przedszkola   15 1
Metody współpracy z rodziną 5 10 2
Pedagogika zabawy   10 1
Moduł III. Wychowanie przez sztukę w przedszkolu
Wychowanie muzyczne w przedszkolu   15 2
Wychowanie literackie w przedszkolu   20 2
Tańce integracyjne w przedszkolu   10 1
Plastyka w przedszkolu   20 2
       
Praktyka pedagogiczna w przedszkolu   30 6
RAZEM 45 315 45

 

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy w przedszkolu, jako instytucji edukacyjnej dla dzieci w wieku 2– 6 lat.

Osoba do kontaktu

mgr Ewelina Hamerla

Punkty ECTS

45

Wymagane dokumenty

  1. Podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu)
  2. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
  4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje pedagogiczne (dla osób, które nie ukończyły studiów na  kierunku nauczycielskim, oryginał do wglądu)

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Rekrutacji i Toku Studiów
mgr Monika Pawlica
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: mpawlica@ur.edu.pl