Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wydział

Wydział Pedagogiczny

Opłata za studia podyplomowe

3 200 zł (1 600 zł za semestr)

Liczba semestrów

2 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

ukończenie studiów wyższych I lub II stopnia

Termin składania dokumentów

Zapisy trwają do 10 października 2016 r.

Zasady rekrutacji

Kandydat zobowiązany jest do rejestracji drogą elektroniczną, a na spotkaniu organizacyjnym – do złożenia wymaganych dokumentów.

Adres

35-010 Rzeszów, ul. Ks. J. Jałowego 24

Telefon

17 872 18 46

Kierownik studiów

dr hab. prof. UR Janusz Miąso

Początek studiów

październik 2016 r.

Opis studiów

Uczestnicy studiów zapoznają się z podstawami wiedzy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, diagnozowanie potrzeb kadrowych, rekrutacja, motywowanie, wynagradzanie i ocenianie pracowników Kształtowanie umiejętności wykorzystania możliwości technologii informacyjnych w zarządzaniu zespołami ludzkimi.

Terminy zajęć

co dwa tygodnie , zjazdy sobotnio - niedzielne

Program studiów

Przedmiot ECTS Liczba wykładów Liczba ćwiczeń
Antropologia społeczna 2 15 -
Elementy prawa pracy
i prawa administracyjnego
3 15 15
Nowoczesne przedsiębiorstwo 1 10 -
Psychologia i socjologia organizacji 2 20 -
Komunikacja wewnątrzgrupowa 3 - 20
Asertywność 1 - 10
Przywództwo 2 10 10
Psychopatologia człowieka dorosłego 2 15 -
BHP 1 - 10
Techniki twórczego myślenia 4 5 20
Sztuka negocjacji 3 10 10
Rekrutacja pracowników 3 - 20
Motywowanie
i wynagradzanie pracowników
2 5 10
Ocenianie personelu 3 10 10
Systemy informatyczne
w zarządzaniu
2 - 20
Razem 34 115 155

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do pełnienia funkcji kierowniczych w instytucjach i przedsiębiorstwach.

Osoba do kontaktu

mgr Barbara Urbaś

Punkty ECTS

34

Wymagane dokumenty

  1. Podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu)
  2. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Rekrutacji i Toku Studiów
mgr Monika Pawlica
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: mpawlica@ur.edu.pl