Aplikacje internetowe z elementami grafiki komputerowej

Wydział

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Jednostka prowadząca studia

Katedra Informatyki

Opłata za studia podyplomowe

3900 zł (1950 zł/semestr)

Liczba semestrów

2 semestry

Język wykładowy

polski

Termin składania dokumentów

Rekrutacja ciągła elektroniczna

Zasady rekrutacji

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów, w skład którego wchodzą:

 • podanie (na druku uczelni),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kserokopia dowodu osobistego.

Przyjęcie na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.

Limit przyjęć

21 słuchaczy

Adres

Ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Telefon

(0-17) 851 85 31

Fax

(0-17) 851 85 24

Kierownik studiów

Dr Katarzyna Garwol

Początek studiów

Termin uruchomienia studiów uzależniony jest od liczby zgłoszeń (co najmniej 20 osób) I planowany termin - 1 październik 2016r.

Opis studiów

Cel studiów:

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z narzędziami, technologiami i metodami projektowania serwisów internetowych zarówno na urządzenia stacjonarne jak i mobilne. Studenci zdobędą wiedzę i umiejętności na temat szeregu wybranych technologii programistycznych dla technologii webowych, posiądą podstawową wiedzę z zakresu tworzenia grafiki komputerowej oraz zapoznają się z zagadnieniami związanymi z szeroko pojętym prawem komputerowym. Zostaną specjalistami w dziedzinie tworzenia aplikacji internatowych, tworzenia elementów grafiki komputerowej na potrzeby Internetu, stosowania grafiki reklamowej oraz interaktywnych i multimedialnych prezentacji komputerowych. Wiedza ich zostanie wzbogacona zagadnieniami z zakresu technologii sieciowych i komunikacji w sieci.

Adresat:

Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych chcących uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie projektowania serwisów internetowych oraz tworzenia grafiki komputerowej. Studia tworzone są również z myślą o osobach już pracujących w dziedzinie projektowania serwisów WWW i projektowania graficznego celem rozszerzenia wiedzy o nowe technologie lub do osób planujących prowadzenie własnych firm webmasterskich, agencji reklamowych, działów odpowiadających za promocję i identyfikację wizualną firm itp. Studia są również skierowane do osób, które zajmują się aktualizacją i administracją serwisów internetowych.

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci studiów zdobędą gruntowną wiedzę na temat programowania aplikacji internetowych na urządzenia stacjonarne oraz mobilne. Zostaną również przygotowani do tworzenia elementów grafiki komputerowej nadającej się do umieszczania w Internecie. Posiadając taką wiedzę będą gotowi do tworzenia własnego biznesu nakierowanego na szeroko pojęty webdesign oraz będą gruntowanie przygotowani do pracy w firmach zajmujących się tworzeniem aplikacji internetowych.

Terminy zajęć

Zajęcia prowadzone są w systemie niestacjonarnym w soboty i niedziele

Program studiów

W programie studiów realizowane są następujące przedmioty:

 • Podstawy technologii sieciowych i internetowych
 • Webdesign – wprowadzenie
 • Projektowanie grafiki wektorowej
 • Projektowanie grafiki rastrowej
 • Publikacje elektroniczne
 • Interakcja w grafice komputerowej
 • Języki internetowe
 • Prawo komputerowe
 • Marketing internetowy i e-commerce
 • Programowanie po stronie klienta i po stronie serwera
 • Aplikacje internetowe I
 • Aplikacje internetowe II
 • Programowanie na urządzenia mobilne
 • Zarządzanie zespołem projektowym

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń przez pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz specjalistów praktyków.

Osoba do kontaktu

Mgr Danuta Kozyra, Dr Katarzyna Garwol

Punkty ECTS

55 punkty

Wymagane dokumenty

 • podanie (na druku uczelni),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kserokopia świadectwa dojrzałości,
 • kserokopia dowodu osobistego.

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Rekrutacji i Toku Studiów
mgr Monika Pawlica
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: mpawlica@ur.edu.pl