Aplikacje internetowe, marketing w sieci i e-commerce

Wydział

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Jednostka prowadząca studia

Katedra Informatyki

Opłata za studia podyplomowe

3900 zł (1950 zł/semestr)

Liczba semestrów

2 semestry

Język wykładowy

polski

Termin składania dokumentów

Rekrutacja ciągła elektroniczna

Zasady rekrutacji

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów, w skład którego wchodzą:

 • podanie (na druku uczelni),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kserokopia dowodu osobistego.

Przyjęcie na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.

Limit przyjęć

21 słuchaczy

Adres

Ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Telefon

(0-17) 851 85 31

Fax

(0-17) 851 85 24

Kierownik studiów

Dr Katarzyna Garwol

Początek studiów

Termin uruchomienia studiów uzależniony jest od liczby zgłoszeń (co najmniej 20 osób) I planowany termin - 1 październik 2016r.

Opis studiów

Cel studiów:

Słuchacze zdobędą praktyczną i teoretyczną wiedzę na temat tworzenia aplikacji internetowych na urządzenia stacjonarne oraz mobilne. Nauczą się wykorzystywać Internet jako narzędzie biznesowe poprzez poznanie praw rządzących e-marketingiem, przepływem towarów i informacji w sieci oraz sposobami wykorzystywania mediów społecznościowych w e-biznesie. Słuchacze zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu pozycjonowania stron internetowych, przeprowadzania badań w Internecie oraz promocji strony w sieci. Nauczą się również tworzyć dedykowane interfejsy aplikacji WWW, przemawiające do określonego targetu odbiorców oraz poznają sposoby na efektywną sprzedaż różnorodnych produktów w sieci, w tym swojej wiedzy i umiejętności.

 

Adresat:

Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych chcących nabyć nowe umiejętności lub poszerzyć swoją wiedzę o programowanie aplikacji webowych na urządzenia stacjonarne i mobilne a także wzbogacić ją o zagadnienia z zakresu e-marketingu i e-commerce. Słuchaczami mogą być osoby wykorzystujące Internet jako narzędzie do zaistnienia lub potrzymania swojej obecności w przestrzeni biznesowej, analitycy webowi, informatycy chcący poznać zasady rządzące marketingiem w sieci a także obecni lub potencjalni szefowie firm zajmujących się budowaniem marki w Internecie.

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci studiów zostaną przygotowani do tworzenia i prowadzenia działalności biznesowej realizowanej w Internecie. Zdobędą praktyczne umiejętności tworzenia aplikacji internetowych na urządzenia stacjonarne oraz mobilne a także wiedzę na temat promocji towarów, marki i usług za pomocą utworzonych przez siebie oraz ogólnodostępnych witryn w sieci. Będą specjalistami w efektywnym handlu internetowym realizowanym zgodnie z literą aktualnie obowiązującego prawa.

Terminy zajęć

Zajęcia prowadzone są w systemie niestacjonarnym w soboty i niedziele

Program studiów

W programie studiów realizowane są następujące przedmioty:

 • Wprowadzenie do e-biznesu
 • Marketing w Internecie
 • Technologie internetowe
 • Tworzenie dedykowanych GUI
 • Aplikacje internetowe I
 • Analityka webowa
 • E-commerce
 • Promocja biznesu w mediach społecznościowych
 • Aplikacje internetowe II
 • Programowanie aplikacji na urządzenia mobilne
 • Planowanie strategiczne w Internecie
 • Pozycjonowanie stron internetowych i marketing w wyszukiwarkach
 • Zarządzanie zespołem projektowym
 • Prawne aspekty Internetu

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń przez pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz specjalistów praktyków.

Osoba do kontaktu

Mgr Danuta Kozyra, Dr Katarzyna Garwol

Punkty ECTS

53 punkty

Wymagane dokumenty

 • podanie (na druku uczelni),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kserokopia świadectwa dojrzałości,
 • kserokopia dowodu osobistego.

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Rekrutacji i Toku Studiów
mgr Monika Pawlica
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: mpawlica@ur.edu.pl