Bezpieczeństwo i ochrona informacji

Opis studiów

Studia podyplomowe Bezpieczeństwo i ochrona informacji mają na celu zapoznanie słuchaczy z wiedzą teoretyczną i praktyczną dotyczącą dostępu do informacji oraz konstrukcji ochrony informacji niejawnych, danych osobowych i informacji objętych tajemnicą zawodową.

Mają one pomóc w poznaniu zasad, metod i instrumentów ochrony informacji. W ich ramach podejmuje się też problem odpowiedzialności za naruszenie prawa chroniącego informację. Mają także pomóc w nabyciu umiejętności rozpoznawania różnych form cyberprzestępczości oraz stosowania właściwych środków do ich zwalczania. Przygotowują słuchaczy do prowadzenia także kancelarii tajnych oraz audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Studia podyplomowe przeznaczone są  m.in. dla osób zajmujących się na co dzień gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem informacji, jak i również do pracowników: urzędów administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, policji i wojska, straży granicznej i urzędów celnych, oświaty oraz mediów.

Program studiów

 • Prawo do informacji
 • Dostęp do informacji publicznej
 • Cyberprzestępczość i jej zwalczanie
 • E-urząd w komunikacji z obywatelem
 • Elektroniczna wymiana dokumentów
 • Bezpieczeństwo i ochrona informacji
 • Zarządzanie bezpieczeństwem systemów i sieci teleinformatycznych
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona informacji niejawnych
 • Ochrona tajemnicy zawodowej
 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Przepływ informacji podatkowych i ich ochrona
 • Prawna ochrona informacji
 • Organizacja i funkcjonowanie kancelarii tajnej
 • Audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji
 • Problem ochrony informacji w umowach gospodarczych
 • Seminarium dyplomowe

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

 • Uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej dostępu do informacji oraz konstrukcji ochrony informacji niejawnych, danych osobowych i informacji objętych tajemnicą zawodową.
 • Poznanie zasad, metod i instrumentów ochrony informacji.
 • Zapoznanie się z problemem odpowiedzialności za naruszenie prawa chroniącego informację.
 • Umiejętność rozpoznawania różnych form cyberprzestępczości oraz stosowania właściwych środków ich zwalczania.
 • Prowadzenie kancelarii tajnych oraz audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Opłata za studia podyplomowe

1500 zł za semestr. Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów

Liczba semestrów

2 semestry

Zasady rekrutacji

 • Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną.
 • Ze względu na zapewnienie jakości realizacji zajęć, liczba miejsc jest ograniczona.
 • Wymagania wstępne dla kandydatów to dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Wymagane dokumenty

 1. Podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu)
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)

Adres

Rzeszów, ul. Grunwaldzka 13

Telefon

17 872 14 53

Osoba do kontaktu

Mgr Elżbieta Harasymowicz

Kierownik studiów

Dr hab. Jerzy Plis, prof. UR

Wymagania wstępne

Ukończenie studiów wyższych I lub II stopnia, bądź jednolitych magisterskich.

Jednostka prowadząca studia

Kolegium Nauk Społecznych

Język wykładowy

polski

Kolegium

Kolegium Nauk Społecznych

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

al. mjr. W. Kopisto 2a
35-315 Rzeszów
bud. A2, I piętro, pokój nr 102

tel.:  17 872 11 48
e-mail: studiapodyplomowe@ur.edu.pl