Certyfikowany Coach

Wydział

Wydział Ekonomii

Jednostka prowadząca studia

Wydział Ekonomii oraz HPR Group Sp. z o.o. Selectone Sp.k.

Opłata za studia podyplomowe

2 750 zł za semestr

Liczba semestrów

2 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Termin składania dokumentów

2019-09-30

Zasady rekrutacji

 • rejestracja elektroniczna
 • złożenie kompletu dokumentów na spotkaniu organizacyjnym

Limit przyjęć

24 osopby w grupie

Adres

Ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów

Telefon

17 872 16 08

Kierownik studiów

dr Anna Mazurkiewicz

Początek studiów

październik 2019

Opis studiów

Studia przygotowują do samodzielnego  prowadzenia sesji coachingowych. W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem studiów absolwent uzyskuje kwalifikacje do podjęcia pracy w charakterze coacha – zarówno w przedsiębiorstwach, jak i instytucjach państwowych, organizacjach pozarządowych, fundacjach, placówkach oświatowych, ośrodkach psychologicznych i terapeutycznych, instytucjach pośrednictwa pracy, jak również prowadząc własną działalność gospodarczą może pracować z klientem indywidualnym. Może ubiegać się o międzynarodową akredytację Coacha ICF na poziomie ACC.
Absolwent podczas studiów zostanie zapoznany ze specyfiką pracy coacha. Uzyska wiele umiejętności niezbędnych w pracy coacha, w szczególności:

 • przygotowania sesji coachingowej,
 • efektywnego komunikowania się z klientem,
 • diagnozowania potrzeb klienta,
 • ustalania celów w coachingu,
 • efektywnego przeprowadzenia sesji coachingowej z wykorzystaniem różnorodnych metod i narzędzi,
 • oceny kompetencji własnych jako coacha,
 • ewaluacji procesu coachingowego.

Terminy zajęć

dwa zjazdy w miesiącu (sobota i niedziela)

Program studiów

PrzedmiotLiczba wykładówLiczba warsztatówECTS
Filozofia i specyfika pracy coachingowej 18 18 5
Komunikacja interpersonalna w prowadzeniu sesji coachingowych – narzędzia psychologii praktycznej 9 9 3
Techniki i narzędzia coachingowe 20 35 5
Kapitał ludzki w organizacji 5 6 2
Kompetencje i talenty w coachingu 5 6 2
Sprzedaż i marketing własnych usług coachingowych   9 1
E-learning   25 3
Sesje mentorskie grupowe   9 2
Sesje mentorskie indywidualne   6 2
Praktyka coachingowa
(w wymiarze 100 godzin)
    5
Razem 57 123 30

 

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje do podjęcia pracy w charakterze coacha.

Osoba do kontaktu

mgr Małgorzata Glista-Pitucha

Punkty ECTS

30

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia (wygenerowane z systemu)
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl