Certyfikowany Coach

Opis studiów

Studia przygotowują do samodzielnego  prowadzenia sesji coachingowych. W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem studiów absolwent uzyskuje kwalifikacje do podjęcia pracy w charakterze coacha – zarówno w przedsiębiorstwach, jak i instytucjach państwowych, organizacjach pozarządowych, fundacjach, placówkach oświatowych, ośrodkach psychologicznych i terapeutycznych, instytucjach pośrednictwa pracy, jak również prowadząc własną działalność gospodarczą może pracować z klientem indywidualnym. Może ubiegać się o międzynarodową akredytację Coacha ICF na poziomie ACC.
Absolwent podczas studiów zostanie zapoznany ze specyfiką pracy coacha. Uzyska wiele umiejętności niezbędnych w pracy coacha, w szczególności:

 • przygotowania sesji coachingowej,
 • efektywnego komunikowania się z klientem,
 • diagnozowania potrzeb klienta,
 • ustalania celów w coachingu,
 • efektywnego przeprowadzenia sesji coachingowej z wykorzystaniem różnorodnych metod i narzędzi,
 • oceny kompetencji własnych jako coacha,
 • ewaluacji procesu coachingowego.

Program studiów

PrzedmiotLiczba wykładówLiczba warsztatówECTS
Filozofia i specyfika pracy coachingowej 18 18 5
Komunikacja interpersonalna w prowadzeniu sesji coachingowych – narzędzia psychologii praktycznej 9 9 3
Techniki i narzędzia coachingowe 20 35 5
Kapitał ludzki w organizacji 5 6 2
Kompetencje i talenty w coachingu 5 6 2
Sprzedaż i marketing własnych usług coachingowych   9 1
E-learning   25 3
Sesje mentorskie grupowe   9 2
Sesje mentorskie indywidualne   6 2
Praktyka coachingowa
(w wymiarze 100 godzin)
    5
Razem 57 123 30

 

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje do podjęcia pracy w charakterze coacha.

Opłata za studia podyplomowe

2 750 zł za semestr

Liczba semestrów

2 semestry

Początek rekrutacji

od 03.06.2020 r. do 30.09.2020 r.

Termin składania dokumentów

2020-09-30

Zasady rekrutacji

 • rejestracja elektroniczna
 • złożenie kompletu dokumentów na spotkaniu organizacyjnym

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia (wygenerowane z systemu)
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)

Adres

Ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów

Telefon

17 872 16 08

Osoba do kontaktu

mgr Małgorzata Glista-Pitucha

Kierownik studiów

dr Anna Mazurkiewicz

Wymagania wstępne

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Jednostka prowadząca studia

Kolegium Nauk Społecznych oraz HPR Group Sp. z o.o. Selectone Sp.k.

Język wykładowy

polski

Limit przyjęć

24 osopby w grupie

Początek studiów

październik 2020

Terminy zajęć

dwa zjazdy w miesiącu (sobota i niedziela)

Kolegium

Kolegium Nauk Społecznych

Punkty ECTS

30

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl