Malarstwo

Wydział

Wydział Sztuki

Jednostka prowadząca studia

Wydział Sztuki

Opłata za studia podyplomowe

3.900,00 zł

Liczba semestrów

3 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

ukończenie studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Termin składania dokumentów

2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.

Zasady rekrutacji

Kolejność zgłoszeń

Limit przyjęć

10 osób

Adres

35-315 Rzeszów ul. Al. mjr. W. Kopisto 2a Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Sztuki

Telefon

017 8721174

Kierownik studiów

dr hab. Jarosław Sankowski, prof. UR

Początek studiów

Z chwilą zebrania grupy 10 osób.

Opis studiów

Studia podyplomowe MALARSTWO, są ofertą edukacyjną skierowaną do osób, które są absolwentami studiów licencjackich, magisterskich różnych specjalności ( nie tylko artystycznych). Dla osób, które mają potrzebę poszerzenia swojej wiedzy oraz umiejętności na temat funkcji i kreacji artystycznej obrazu.

Terminy zajęć

sobota - niedziela – jeden raz w miesiącu

Program studiów

  • Malarstwo - 90 godz.
  • Rysunek – 60 godz.
  • Projektowanie form malarskich – 60 godz.
  • Historia malarstwa – 30 godz.
  • Działania w przestrzeni publicznej – 15 godz.
  • Autoprezentacja. Prawo autorskie – 15 godz.
  • Pracownia dyplomowa – 60 godz..

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Pozyskanie wiedzy i zdobycie umiejętności praktycznych z zakresu malarstwa.

Osoba do kontaktu

mgr Dorota Rączka-Laska

Punkty ECTS

36

Wymagane dokumenty

  • podanie /załącznik nr 5/,
  • odpis dyplomu ukończonych studiów wyższych,
  • kserokopia dowodu osobistego.

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Rekrutacji i Toku Studiów
mgr Monika Pawlica
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: mpawlica@ur.edu.pl