Nauczanie informatyki w szkole

Opis studiów

Podyplomowe studia kwalifikacyjne przeznaczone są dla nauczycieli pragnących uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotu Informatyka w szkole. Przedmioty realizowane są w formie wykładów oraz ćwiczeń laboratoryjnych, dotyczących problemów współczesnej informatyki, podstawowych narzędzi informatyki, baz danych, jak również metodyki nauczania informatyki.

Każdy uczestnik studiów podyplomowych otrzyma świadectwo potwierdzające nabyte kompetencje.

Program studiów

 1. Przedmiot

  ECTS

  Liczba wykładów

  Liczba ćwiczeń

  Problemy współczesnej informatyki

  2

  15

   

  Podstawowe narzędzia informatyczne

  4

   

  30

  Systemy informatyczne i architektura komputerów

  4

  15

  15

  Bazy danych

  2

   

  15

  Programowanie I (Programowanie wizualne z wykorzystaniem platformy Scratch / Programowanie w języku Java)

  2

   

  15

  Programowanie II (Programowanie wizualne aplikacji dla telefonów komórkowych / Programowanie w języku Python)

  2

   

  15

  Teoretyczne podstawy informatyki

  4

  15

  15

  Sieci komputerowe

  4

  15

  15

  Tworzenie witryn internetowych

  2

   

  15

  Programowanie III (Podstawy programowania w języku Python / Programowanie w języku C++)

  4

  5

  25

  Metodyka nauczania programowania w szkole

  2

  5

  15

  Konstruowanie programu nauczania informatyki w szkole

  2

   

  15

  E-edukacja – dydaktyczne programy komputerowe

  4

   

  15

  Dydaktyka informatyki

  5

  15

  45

  Praktyka metodyczna

  4

  60

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent studiów podyplomowych "Nauczanie informatyki w szkole" posiada szeroką wiedzę z zakresu współczesnych dziedzin informatyki; metodyki przygotowywania i konstruowania programów nauczania z informatyki; potrafi opracować oraz wykorzystać dydaktyczne programy komputerowe w pracy z uczniem;  jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej jako nauczyciel przedmiotu informatyka w szkole.

Opłata za studia podyplomowe

4 800 zł (1 600 zł za semestr)

Liczba semestrów

3 semestry

Początek rekrutacji

od 03.06.2020 r. do 30.09.2020 r.

Termin składania dokumentów

wrzesień 2020 (podczas spotkania organizacyjnego)

Zasady rekrutacji

Zgłoszenie kandydata w formie rejestracji elektronicznej, wypełnienie niezbędnej dokumentacji (podania na studia), złożenie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia określonego w wymaganiach wstępnych (potwierdzone kserokopie dyplomów) oraz kserokopia dowodu osobistego.

O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

1. Podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu)

2. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)

Adres

35-010 Rzeszów, ul. Ks. J. Jałowego 24

Telefon

17 872 1805

Osoba do kontaktu

mgr Małgorzata Szela

Kierownik studiów

Dr Waldemar Lib

Wymagania wstępne

Dyplom ukończenia studiów wyższych  o specjalności nauczycielskiej.

Jednostka prowadząca studia

Kolegium Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki

Język wykładowy

polski

Limit przyjęć

min. 20 osób

Początek studiów

październik 2020

Terminy zajęć

zjazdy weekendowe (sobotnio-niedzielne)

Kolegium

Kolegium Nauk Społecznych

Punkty ECTS

47

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl