Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa

Wydział

Wydział Filologiczny

Jednostka prowadząca studia

Instytut Filologii Polskiej

Opłata za studia podyplomowe

1300 zł/semestr

Liczba semestrów

3 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

ukończone studia wyższe

Początek rekrutacji

2018-07-05

Termin składania dokumentów

2018-10-31

Zasady rekrutacji

kolejność zgłoszeń

Limit przyjęć

min. 15 osób

Adres

Al. Rejtana 16 c, 35-310 Rzeszów

Telefon

(17) 872 12 30

Kierownik studiów

dr Jan Wolski

Opis studiów

Studia Podyplomowe kwalifikacyjne dla nauczycieli i osób zainteresowanych, które chciałyby uzyskać uprawnienia do prowadzenia biblioteki (przede wszystkim szkolnej), zdobyć umiejętności praktycznego budowania księgozbiorów i ich katalogów oraz posługiwania się w tej pracy nowoczesnymi technologiami.

Terminy zajęć

co dwa tygodnie (sobota i niedziela)

Program studiów

PRZEDMIOTECTSW.ĆW
Historia książki i bibliotek 6 20 15
Źródła informacji, bazy danych, bibliografie 4 20 15
Organizacja i zarządzanie biblioteką 2 20  
Praca bibliotek szkolnych i pozaszkolnych 3 20 15
Bibliotekoznawstwo i bibliotekarstwo 5 20 20
Działalność informacyjna biblioteki z wykorzystaniem technologii informacyjnych 3 15 10
Wybrane zagadnienia literatury najnowszej 7 15 10
Prasa i czasopisma, życie literackie 3 20  
Komputer w bibliotece 4 15  
Literatura dla dzieci i młodzieży 4 15 10
Czytelnictwo, rynek książki i komunikacja społeczna   2 10 10
Prawo biblioteczne i autorskie 1 10  
Biblioteka jako instytucja kultury 2 15 10
Seminarium dyplomowe 4 +6   30
Razem 60 150 210
Praktyka 4   30

 

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent Studiów Podyplomowych posiada pełne kwalifikacje i uprawnienia do pracy w bibliotekach różnych typów, poświadczone stosownym świadectwem ukończenia studiów podyplomowych.

Osoba do kontaktu

mgr Monika Laszczyk-Świerk

Punkty ECTS

60

Wymagane dokumenty

  • formularz podania (wydrukowany z Systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów)
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • kopia dowodu osobistego
  • jedno zdjęcie

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl