Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa

Wydział

Wydział Filologiczny

Jednostka prowadząca studia

Instytut Filologii Polskiej

Opłata za studia podyplomowe

1300 zł/semestr

Liczba semestrów

3 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

ukończone studia wyższe

Termin składania dokumentów

do 31 stycznia 2018

Zasady rekrutacji

kolejność zgłoszeń

Limit przyjęć

min. 15 osób

Adres

Al. Rejtana 16 c, 35-310 Rzeszów

Telefon

(17) 872 12 30

Kierownik studiów

dr Jan Wolski

Początek studiów

luty 2018

Opis studiów

Studia Podyplomowe kwalifikacyjne dla nauczycieli i osób zainteresowanych, które chciałyby uzyskać uprawnienia do prowadzenia biblioteki (przede wszystkim szkolnej), zdobyć umiejętności praktycznego budowania księgozbiorów i ich katalogów oraz posługiwania się w tej pracy nowoczesnymi technologiami.

Terminy zajęć

co dwa tygodnie (sobota i niedziela)

Program studiów

PRZEDMIOTECTSW.ĆW
Historia książki i bibliotek 6 20 15
Źródła informacji, bazy danych, bibliografie 4 20 15
Organizacja i zarządzanie biblioteką 2 20  
Praca bibliotek szkolnych i pozaszkolnych 3 20 15
Bibliotekoznawstwo i bibliotekarstwo 5 20 20
Działalność informacyjna biblioteki z wykorzystaniem technologii informacyjnych 3 15 10
Wybrane zagadnienia literatury najnowszej 7 15 10
Prasa i czasopisma, życie literackie 3 20  
Komputer w bibliotece 4 15  
Literatura dla dzieci i młodzieży 4 15 10
Czytelnictwo, rynek książki i komunikacja społeczna   2 10 10
Prawo biblioteczne i autorskie 1 10  
Biblioteka jako instytucja kultury 2 15 10
Seminarium dyplomowe 4 +6   30
Razem 60 150 210
Praktyka 4   30

 

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent Studiów Podyplomowych posiada pełne kwalifikacje i uprawnienia do pracy w bibliotekach różnych typów, poświadczone stosownym świadectwem ukończenia studiów podyplomowych.

Osoba do kontaktu

mgr Monika Laszczyk-Świerk

Punkty ECTS

60

Wymagane dokumenty

  • formularz podania (wydrukowany z Systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów)
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • kopia dowodu osobistego
  • jedno zdjęcie

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Rekrutacji i Toku Studiów
mgr Monika Pawlica
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: mpawlica@ur.edu.pl