Systemy i sieci komputerowe (Cisco Certified)

Wydział

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Jednostka prowadząca studia

Katedra Informatyki

Opłata za studia podyplomowe

3900 zł (1950 zł/semestr)

Liczba semestrów

2 semestry

Język wykładowy

polski

Termin składania dokumentów

Rekrutacja ciągła elektroniczna

Zasady rekrutacji

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja elektroniczna w systemie rekrutacyjnym UR i złożenie kompletu dokumentów, w skład którego wchodzą:

 • podanie (na druku uczelni),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kserokopia świadectwa dojrzałości,
 • kserokopia dowodu osobistego.

Przyjęcie na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.

Limit przyjęć

26 słuchaczy

Adres

Ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Telefon

(+48) 690 813 232, (0-17) 851 85 31

Fax

(0-17) 851 85 24

Kierownik studiów

Dr inż. Piotr Grochowalski

Początek studiów

Termin uruchomienia studiów uzależniony jest od liczby zgłoszeń

Opis studiów

Cel studiów: Słuchacze zapoznają się z specjalistyczną wiedzą z zakresu budowy i działania sieci LAN oraz Internetu. Program obejmuje zagadnienia projektowania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych oraz ich współpracy z sieciami rozległymi. Wiadomości i umiejętności zdobyte w trakcie zajęć mogą być przydatne w pracy zawodowej podczas wykorzystywania i rozbudowy infrastruktury sieciowej firmy, jak również jej  optymalnego wykorzystania w ramach świadczenia usług internetowych. Dodatkowo w ramach studiów słuchacze zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych. Podczas studiów uczestnik po zdaniu egzaminu może zdobyć dwa certyfikaty zawodowe CISCO Certified Network Associate.

Adresat: Studia przeznaczone są dla obecnych lub przyszłych administratorów sieci. Jak również dla osób posiadających podstawową znajomość obsługi komputera działającego pod kontrolą systemu operacyjnego Windows chcących pogłębić swoją wiedzę. Treści programowe studiów mogą być również przydatne dla kadry kierowniczej odpowiadającej za rozwój istniejących w firmie instalacji sieci komputerowych bądź planowanych do wdrożenia. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na fachową ocenę przedstawianych projektów oraz ułatwią podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących zarówno wykorzystywania posiadanych instalacji sieciowych, korzystania i/lub oferowania usług sieciowych.

Sylwetka absolwenta: Absolwenci studiów zostaną przygotowani do pełnienia funkcji administratora sieci w firmie. Zdobędą praktyczne umiejętności  obsługi urządzeń sieciowych, a także uzyskają wiedzę o praktykach stosowanych w firmie przy projektowaniu utrzymaniu i rozbudowie sieci. Będą posiadać wiedzę na temat polityk bezpieczeństwa. Nabędą wiedzę o darmowych oraz komercyjnych sieciowych systemach operacyjnych oraz platformach wirtualizacyjnych co pomoże przy opracowywaniu planów zakupowych w firmie. Po pozytywnym zdaniu egzaminów absolwenci otrzymają certyfikaty zawodowe CISCO Certified Network Associate (CCNA 1 i CCNA 2)

Terminy zajęć

Zajęcia prowadzone są w systemie niestacjonarnym w soboty i niedziele

Program studiów

W programie studiów realizowane są następujące przedmioty:

 1. Podstawy informatyki
 2. Systemy operacyjne
 3. Budowa sieci (okablowanie strukturalne i elementy aktywne sieci)
 4. Cisco Certified CCNA 1 Podstawy sieci komputerowych
 5. Administrowanie siecią Windows
 6. Administrowanie systemem Linux
 7. Cisco Certified CCNA 2 Zagadnienia i protokoły routingu
 8. Środowiska sieciowe i wirtualizacja

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń przez pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz specjalistów praktyków.

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Po pozytywnym zdaniu egzaminów absolwenci otrzymają dwa certyfikaty zawodowe CISCO Certified Network Associate (CCNA 1 i CCNA 2).

Osoba do kontaktu

Mgr Danuta Kozyra, Dr inż. Piotr Grochowalski

Punkty ECTS

55 punktów

Wymagane dokumenty

 • podanie (na druku uczelni),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kserokopia świadectwa dojrzałości,
 • kserokopia dowodu osobistego.

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Rekrutacji i Toku Studiów
mgr Monika Pawlica
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: mpawlica@ur.edu.pl