Choreograficzne studia podyplomowe: Prowadzenie Zespołów Tanecznych – taniec polski

 • Liczba semestrów

  2 semestry

 • Liczba godzin

  332 godziny

 • Opłata za semestr

  2 300

  Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

 • Jednostka prowadząca

  Kolegium Nauk Humanistycznych

 • Kierownik studiów

  mgr Romuald Kalinowski

Opis studiów podyplomowych Choreograficzne studia podyplomowe: Prowadzenie Zespołów Tanecznych – taniec polski.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I stopnia, II stopnia i studiów jednolitych magisterskich, którzy chcą zdobyć oraz poszerzyć swoje umiejętności teoretyczne i praktyczne z dziedziny polskich tańców ludowych.

Absolwenci stanowią wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia zajęć o profilu taneczno-artystycznym w amatorskich grupach i zespołach tanecznych działających w szkołach i w innych placówkach oświatowo-kulturalnych.

Zdobyta podczas studiów wiedza pozwoli nie tylko na profesjonalne realizowanie zajęć tanecznych o profilu taniec polski, ale również pozwoli na wprowadzanie ćwiczeń muzyczno-ruchowych i stosowanie różnych technik tanecznych rozwijających prawidłowy warsztat taneczny dzieci, młodzieży i dorosłych, poczucie ich wrażliwości muzycznej, estetyki i świadomości ruchu własnego ciała.

Absolwenci nabędą umiejętności podejmowania współpracy z instytucjami oświatowymi, instytucjami życia społecznego i kulturalnego w ramach rozwoju i promocji różnych form kultury muzyczno-tanecznej.


Wykładowcy z przedmiotów specjalistycznych to niekwestionowani specjaliści – choreografowie i etnochoreografowie z poszczególnych regionów Polski.

 

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Studia uprawniają do prowadzenia:

 • zajęć o profilu artystyczno-tanecznym
 • amatorskich zespołów tanecznych.

Absolwenci otrzymują: Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Program studiów podyplomowych Choreograficzne studia podyplomowe: Prowadzenie Zespołów Tanecznych – taniec polski.

Program nauczania uwzględnia szeroki zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny tańca:


A. Przedmioty specjalistyczne
historia tańca i baletu, polska kultura ludowa – wybrane zagadnienia, polska muzyka ludowa – wybrane zagadnienia, pieśni ludowe wybranych regionów, polski z emisją głosu, kompozycja tańca, inscenizacja i reżyseria – wybrane zagadnienia, metodyka pracy z zespołem tanecznym, tańce rzeszowskie z metodyką nauczania, tańce przeworskie z metodyką nauczania, tańce krośnieńskie z metodyką nauczania, tańce gorlickie z metodyką nauczania, tańce lasowiackie z metodyką nauczania, tańce śląskie z metodyką nauczania, tańce podlaskie z metodyką nauczania, tańce lubelskie i lubartowskie z metodyką nauczania, tańce Lachów Sądeckich metodyką nauczania, tańce kurpiowskie z metodyką nauczania, tańce Górali Żywieckich z metodyką nauczania, tańce Krakowiaków Wschodnich z metodyką nauczania, tańce spiskie z metodyką nauczania, tańce opoczyńskie z metodyką nauczania, polskie tańce narodowe z metodyką nauczania, technika tańca klasycznego z metodyką nauczania, technika wolna z metodyką nauczania, technika charakterystyczna z metodyką nauczania

B. Przedmioty ogólne
ekspresja muzyczno-ruchowa z elementami rytmiki, wiadomości o muzyce, wybrane zagadnienia z psychologii, pedagogiki i socjologii, wybrane zagadnienia z anatomii i medycyny sportu, zarządzanie i marketing w kulturze;

C. Przedmioty uzupełniające
taniec towarzyski z metodyką nauczania

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

 

Wymagane wykształcenie:

 • kandydat na studia podyplomowe musi posiadać wykształcenie wyższe (ukończone studia I lub II stopnia lub jednolite magisterskie),

Zasady rekrutacji:

 • podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja elektroniczna oraz złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie,
 • o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z załącznikami, wygenerowane z systemu rekrutacyjnego IRK,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),

 

Dostarczenie dokumentów:

Podpisane podanie wraz z załącznikami i kompletem dokumentów należy dostarczyć do Działu Kształcenia Podyplomowego UR – ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (KONTAKT).