Finanse publiczne z elementami rachunkowości budżetowej

 • Liczba semestrów

  2 semestry

 • Liczba godzin

  190 godzin

 • Opłata za semestr

  2000 zł

  Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

 • Jednostka prowadząca

  Kolegium Nauk Społecznych

  Instytut Ekonomii i Finansów

 • Kierownik studiów

  dr hab. inż. Dariusz Zając, prof. UR

Opis studiów podyplomowych Finanse publiczne z elementami rachunkowości budżetowej

Celem studiów podyplomowych Finanse publiczne z elementami rachunkowości budżetowej  jest poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych uczestników w obszarze finansów publicznych i rachunkowości budżetowej, co przygotuje ich do identyfikacji, diagnozy oraz rozwiązywania problemów z tego zakresu. Ukończenie studiów pozwala na zdobycie dodatkowego wykształcenia kierunkowego w przypadku osób zatrudnionych w administracji publicznej oraz wymaganych kwalifikacji zawodowych do podjęcia takiej pracy.

Adresaci studiów

Studia są adresowane do absolwentów szkół wyższych I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich, którzy poprzez rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej chcą poprawić swoje kwalifikacje zawodowe. W szczególności dotyczy to pracowników administracji publicznej, a w tym rządowej i samorządowej.

 

Kadra dydaktyczna

Eksperci z praktyki gospodarczej (Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Podkarpacki w Rzeszowie), a także kadra naukowo-dydaktyczna Instytutu Ekonomii i Finansów oraz Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego.


Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje gruntowną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w obszarze finansów publicznych i rachunkowości budżetowej, przygotowujące go do identyfikacji, diagnozy oraz rozwiązywania problemów z tego zakresu. W szczególności absolwent nabywa wiedzę i umiejętności związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, sporządzaniem sprawozdań budżetowych i finansowych, decyzjami finansowymi i przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych. Absolwent uzyskuje dodatkowe wykształcenie kierunkowe w przypadku osób zatrudnionych w administracji publicznej oraz wymagane kwalifikacje zawodowe do podjęcia takiej pracy.

 

Świadectwo ukończenia studiów potwierdzające nabyte kompetencje, zgodnie ze wzorem obowiązującym na Uniwersytecie Rzeszowskim.

 

Program studiów podyplomowych Finanse publiczne z elementami rachunkowości budżetowej

 • Finanse publiczne w krajach Unii Europejskiej
 • System finansów publicznych w Polsce
 • Finanse jednostek samorządu terytorialnego
 • System finansowy ubezpieczeń społecznych
 • Rachunkowość budżetowa jednostek sektora publicznego
 • Prawo finansowe i budżetowe
 • Sprawozdawczość finansowa jednostek sektora publicznego
 • Konstrukcja i wykonanie budżetu zadaniowego
 • Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w sferze finansów publicznych
 • Dyscyplina finansów publicznych
 • Realizacja zamówień publicznych
 • Podatek VAT w sferze finansów publicznych
 • Finansowanie projektów jednostek sektora publicznego i pomoc publiczna
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Nieprawidłowości w gospodarowaniu finansami publicznymi
 • Ochrona danych
 • Seminarium

 

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

 

Wymagane wykształcenie:

 • kandydat na studia podyplomowe musi posiadać wykształcenie wyższe (ukończone studia I lub II stopnia lub jednolite magisterskie),

Zasady rekrutacji:

 • podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja elektroniczna oraz złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie,
 • o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z załącznikami, wygenerowane z systemu rekrutacyjnego IRK,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),

 

Dostarczenie dokumentów:

Podpisane podanie wraz z załącznikami i kompletem dokumentów należy dostarczyć do Działu Kształcenia Podyplomowego UR – ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (KONTAKT).

 

 

W mojej ocenie studia prowadzone na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Zajęcia prowadzili kompetentni i otwarci wykładowcy. Podejmując studia podyplomowe na Uniwersytecie rzeszowskim na kierunku finanse publiczne z elementami rachunkowości budżetowej dokonałam najlepszego wyboru.

Monika Dźwierzyńska

Studia stały na wysokim poziomie. Organizacja studiów była bardzo dobra, poziom merytoryczny zajęć był bardzo wysoki, dzięki czemu można było przyswoić duże zasoby wiedzy na temat finansów publicznych. Wykładowcy posiadali dużą wiedzę teoretyczną i praktyczną przez co zajęcia były ciekawe. Atmosfera podczas studiów była bardzo dobra co przełożyło się na nawiązanie nowych znajomości i wymianę doświadczeń zawodowych.

Mariusz Jednacz

Studia bardzo pomogły w mojej obecnej pracy. Zdobyte informacje poszerzyły moją wiedzę a rozmowy na zajęciach z prowadzącymi mogę wykorzystać także w życiu prywatnym. Organizacja studiów, zajęć i godzin jak najbardziej mi odpowiadała.

Agnieszka Kozyra

W czasie studiów przekazano nam wiele informacji, które będę mogła wykorzystać w swojej pracy zawodowej. Organizacja zajęć była na zadowalającym poziomie a wykładowcy, którzy prowadzili zajęcia wykazali się fachową wiedzą i chętnie udzielali wyjaśnień i odpowiedzi na zadawane pytania.

Dorota Warzybok

Studia podyplomowe umożliwiły poszerzenie wiedzy z zakresu finansów, usystematyzowany posiadaną wiedzę. Przedmioty dopasowane do kierunku, wykładowcy merytorycznie przygotowani. Udzielali odpowiedzi na zadawane pytania.

Jolanta Jagieła

Organizacja oraz poziom merytoryczny ukończonych przeze mnie studiów podyplomowych oceniam bardzo wysoko. Zdobytą wiedzę wykorzystam z pewnością w pracy zawodowej.

Beata Nowak

Studia podyplomowe poszerzyły moje umiejętności w zakresie rachunkowości sprawozdawczości i finansów publicznych potrzebne do wykorzystania w mojej pracy zawodowej. Studia podniosły moje kwalifikacje. Nabyłam dodatkowe zdolności wykorzystania teorii w praktyce. W grupie nawiązała się przyjazna atmosfera. Prowadzący byli praktykami więc zdobyliśmy ogrom przydatnej wiedzy.

Justyna Krygowska

Ukończone studia podyplomowe na kierunku finanse publiczne z elementami rachunkowości budżetowej pozwoliły mi na poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu finansów, które na co dzień mogę wykorzystywać w swojej pracy dodatkowo panująca miła i przyjazna atmosfera panująca podczas zajęć pozytywnie wpłynęła na nawiązanie nowych znajomości. Kadra prowadząca zajęcia była praktykami w zawodzie dlatego też zajęcia były atrakcyjne i na wysokim poziomie.

Alicja Dymkowska

Studia podyplomowe na kierunku usystematyzowany moją wiedzę. Dzięki przekazanej praktycznej wiedzy z zakresu finansów rozumiem mechanizmy pracy na stanowiskach związanych z budżetem i jego rozliczaniem. Wykładowcy w sposób zrozumiały przekazywali informacje.

Joanna Krakowiak

Dzięki ukończonym studiom podyplomowym w znacznym stopniu poszerzyłem swoje umiejętności w zakresie finansów publicznych. Myślę, że zdobyta wiedza pozwoli mi na poszerzenie horyzontów. Zajęcia były ciekawe, kadra wysoko wykwalifikowana, dzięki temu zajęcia były atrakcyjne. Na zajęciach panowała miła atmosfera. Polecam te studia.

Joanna Jarosz

Odbyte studia podyplomowe w znacznym stopniu poszerzyły moje umiejętności w zakresie finansów publicznych, które będę mogła użyć w codziennych obowiązkach zawodowych. Kadra prowadząca zajęcia była praktykami, więc prowadzone zajęcia były ciekawe i przedstawione z praktycznego podejścia do przedstawionego tematu.

Urszula Dobrzańska

Odbyte studia podyplomowe oceniam wysoko ze względu na profesjonalne prowadzone zajęcia zaangażowanie kadry prowadzącej oraz zdobytą wiedzę w zakresie finansów publicznych.

Agnieszka Majka - Kowalczyk