Fotografia dziennikarska, promocyjna i użytkowa

 • Liczba semestrów

  2 semestry

 • Liczba godzin

  180 godzin

  w tym 130 godzin praktycznych warsztatów

 • Opłata za semestr

  1950 zł

  Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

 • Jednostka prowadząca

  Kolegium Nauk Społecznych

  Instytut Nauk o Polityce

 • Kierownik studiów

  dr Paweł Kuca

Opis studiów Fotografia dziennikarska, promocyjna i użytkowa

Studia podyplomowe Fotografia dziennikarska, promocyjna i użytkowa są adresowane zarówno do pasjonatów fotografii, jak również do przedstawicieli wszystkich organizacji, firm, instytucji publicznych i osób prywatnych, które wykorzystują w swojej działalności zawodowej profesjonalne fotografie. Studia mają charakter praktyczny. W programie studiów, na 180 godzin zajęć dydaktycznych, 130 godzin to warsztaty i ćwiczenia przygotowujące do wykonywania różnych rodzajów fotografii, a także zajęcia z fotoedycji oraz kompozycji tekstów i fotografii.

Kadra

Praktyczny wymiar studiów przejawia się także w doborze kadry dydaktycznej. Stanowią ją w dużej mierze doświadczeni praktycy, zawodowo zajmujący się fotografią. Zajęcia prowadzą osoby, które od lat znane są nie tylko branży. Na co dzień widuje się ich prace, czy też czyta teksty. Wśród wykładowców są także nauczyciele akademiccy Instytutu Nauk o Polityce.

 

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent studiów podyplomowych Fotografia dziennikarska, promocyjna i użytkowa posiada wiedzę i praktyczne umiejętności przygotowujące do realizacji szerokiej palety zadań fotograficznych. Dotyczy to realizacji projektów z zakresu fotografii dziennikarskiej, reklamowej, portretowej, krajobrazowej, a także fotografii architektury. Absolwent posiada także wiedzę i umiejętności w zakresie fotoedycji, prasowych i fotograficznych gatunków dziennikarskich, a także zasad kompozycji tekstów i fotografii. Studia mają charakter praktyczny co wpływa na nabycie przez absolwentów umiejętności i kompetencji społecznych przydatnych w pracy zawodowej.

Program studiów Fotografia dziennikarska, promocyjna i użytkowa

 • Historia i mistrzowie fotografii
 • Prasowe i fotograficzne gatunki dziennikarskie
 • Podstawy prawa dla fotografów
 • Dobór sprzętu fotograficznego
 • Podstawy fotografii
 • Fotografia dziennikarska
 • Fotografia portretowa
 • Fotografia reklamowa
 • Fotoedycja zaliczenie
 • Przygotowanie portfolio
 • Fotografia architektury
 • Fotografia w usługach on-line
 • Fotografia krajobrazu
 • Kompozycja tekstu i fotografii
 • Seminarium dyplomowe

 

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

Ze względu na praktyczny charakter studiów podyplomowych, warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie przez studenta własnego aparatu fotograficznego.

Wymagane wykształcenie:

 • kandydat na studia podyplomowe musi posiadać wykształcenie wyższe (ukończone studia I lub II stopnia lub jednolite magisterskie),

Zasady rekrutacji:

 • podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja elektroniczna oraz złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie,
 • o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z załącznikami, wygenerowane z systemu rekrutacyjnego IRK,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),

 

Dostarczenie dokumentów:

Podpisane podanie wraz z załącznikami i kompletem dokumentów należy dostarczyć do Działu Kształcenia Podyplomowego UR – ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (KONTAKT).

 

 

Łukasz Kuśnierz

Urodzony 18 lutego 1993 r. w Rzeszowie. Edukację artystyczną rozpoczął w wieku 12 lat w Zespole Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie. Jest absolwentem Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2017 roku obronił dyplom artystyczny w pracowni dr hab. prof. UR Jana Maciucha oraz dr. Krzysztofa Pisarka pt. „Obraz Zamknięty” otrzymując tytuł magistra sztuki. W 2017 roku otrzymał nagrodę im. Jerzego Panka za Najlepszy Dyplom Artystyczny Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku akademickim 2016/2017. Uprawia grafikę oraz fotografię. Od 2018 roku pracownik w Zakładzie Grafiki Projektowej i Multimediów w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego.


Wystawy zbiorowe:

2021, 11th Painting & Mixed Media Competition 2020-2021, Lessedra Gallery, Sofia, Bulgaria
2020, Centrum światów jest tutaj - międzynarodowy projekt interdyscyplinarny, Przemyśl
2019, Multimedialne dialogi z rzeczywistością -  Prezentacja Pracowni Multimedialnej Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Galeria Sztuki MOK w Dębicy
2019, Jubileuszowa 10 - Jubileuszowa wystawa Laureatów 10 edycji Nagrody im. Jerzego Panka za Najlepszy Dyplom Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego
2018, 2 Art. And Science - Sztuka Bioróżnorodności, Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego PAN, Warszawa
2018, Krzyczałem, a kiedy krzyczałem, pękały rzeczy cenne…, Gdańska Galeria Güntera Grassa, Gdańsk
2017, Przyciąganie Wiosenne Fotografia Animacja Video, Antykwariat i Księgarnia Zbigniew Oprządek Krosno
2017, Wystawa prac nominowanych do nagrody im. Jerzego Panka za najlepszy dyplom artystyczny Wydziału Sztuki UR 2017
2017, Życie. Instrukcja. Narodowa Galeria Sztuki Zachęta w Warszawie
2016, Nowe Ilustracje, Galeria Arsenał, Białystok
2018, Obraz zamknięty, Muzeum historii Miasta Przemyśla

Prowadzone przedmioty: Historia i mistrzowie fotografii, Podstawy fotografii, Przygotowanie portfolio, Fotografia w usługach on-line.

dr Zbigniew Chmielewski

Politolog, specjalista w zakresie komunikacji. Badacz, wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor publikacji z zakresu komunikacji społecznej, marketingowej, medioznawstwa, public relations. Współpracuje z przedsiębiorstwami i samorządami terytorialnymi. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla firm i instytucji, jako ekspert realizuje badania i projekty komunikacyjne dla przedsiębiorstw, instytucji, samorządu terytorialnego.

Prowadzone przedmioty: Kompozycja tekstu i fotografii

prof. nadzw. dr hab. Radosław Grabowski

Absolwent studiów prawniczych. W 2005 r. obronił rozprawę doktorską „Prawo do ochrony życia w polskim prawie konstytucyjnym” (promotor: prof. dr hab. Mirosław Granat) i uzyskał w dniu 15 czerwca 2005 r. stopień doktora nauk prawnych. Od dnia 1 września 2009 r. zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Politologii UR (Wydział Socjologiczno - Historyczny).

Autor ponad sześćdziesięciu publikacji naukowych, w tym: monografii, rozdziałów w monografiach, artykułów w czasopismach naukowych oraz publikacji takich jak: tłumaczenia, recenzje oraz sprawozdania. Organizator lub współorganizator licznych konferencji naukowych ogólnokrajowych, międzynarodowych oraz innych spotkań naukowych. Uczestnik kilku grantów, w tym: grantu nr 2091078 przyznanym przez Fundację Wyszehradcką, nt.: „Statehood and Symbolics in Central Europe after 1989, grantu nr N N114 250039 pod kierownictwem prof. A. Pawłowskiej finansowanego przez MNISW nt.: Partnerstwo międzysektorowe w procesie tworzenia i realizacji strategii rozwoju lokalnego w województwie podkarpackim oraz staży naukowych.

Prowadzone przedmioty: Podstawy prawa dla fotografów

Tadeusz Poźniak

Fotografią zajmuje się od 1998 roku.  Pierwsze kroki jako fotoreporter stawiał w „Gazecie Wyborczej” w Rzeszowie. W latach 2000-2009 pracował w Gazecie Codziennej „Nowiny". Od października 2008 roku stały współpracownik dwumiesięcznika „VIP Biznes&Styl” oraz portalu www.biznesistyl.pl. Od lipca 2009 prowadzi własną firmę realizując projekty fotograficzne. Uczestnik  i organizator wielu wystaw fotograficznych. Autor galerii pt. „Polski Rzym”, poświęconej ostatniej drodze Ojca Św. Jana Pawła II, która była prezentowana w rzeszowskiej Galerii „Pod Ratuszem” i kilku miastach Podkarpacia. W 2004 r. prowadził projekt medialny wspierany przez Europejską Fundację Kultury, który zakończony został wystawą fotograficzną  pt. „Polska - Ukraina poza mitami: marginalizacja społeczna na Ukrainie i w Polsce”. Laureat wielu konkursów fotograficznych (m.in. otrzymał I nagrodę w międzynarodowym konkursie fotograficznym „Jan Paweł II - pamięć i obecność” za fotoreportaż przedstawiający pielgrzymów z Polski uczestniczących w ostatnich chwilach pożegnania Ojca Św. w Watykanie; zdobył też II nagrodę w konkursie fotograficznym „Szerokie pole widzenia” organizowanym przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie;  dwukrotnie zwyciężył w comiesięcznym ogólnopolskim konkursie fotograficznym Klubu Reporterów „Highway” organizowanym przez Uniwersytet Warszawski i Biuro Orkla Press Polska). Autor i współautor zdjęć do wielu albumów.

Prowadzone przedmioty: Fotografia portretowa, Fotografia reklamowa, Dobór sprzętu fotograficznego

Waldemar Sosnowski

Fotograf dokumentalista i fotoedytor ze specjalnością fotografia prasowa.

Przez 15 lat pracował jako fotoreporter i fotoedytor w „Gazecie Wyborczej”, a następnie w „Polska The Times”. Autor kilkunastu albumów autorskich oraz wielu innych publikacji. Dwukrotnie nominowany do nagrody „Grand Press Photo”. Pomysłodawca  i  twórca kilku bardzo dużych wystaw plenerowych (własnych oraz zbiorowych) prezentowanych między innymi na rzeszowskim i krakowskim  Rynku, oraz w wielu innych miastach. Był zaproszony do prezentacji swoich prac podczas Festiwalu „Singera” w Warszawie i Festiwalu „Explorers” w Łodzi. Współpracował jako wykładowca z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Wrocławskim. Obecnie „wolny strzelec”, publikuje swoje prace w najważniejszych opiniotwórczych tytułach.

Prowadzone przedmioty: Fotografia dziennikarska, Fotografia architektury, Fotoedycja, Seminarium dyplomowe

prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński

Medioznawca i literaturoznawca. Kierownik Zakładu Genologii i Fotografii Uniwersytetu Warszawskiego. Dyrektor Międzynarodowego Instytutu Badań nad Reportażem. Autor i współautor serii podręczników akademickich z zakresu prasowych i fotograficznych gatunków dziennikarskich, fotografii dziennikarskiej i reportażu. Autor monografii o Melchiorze  Wańkowiczu i Ryszardzie Kapuścińskim. Członek rady programowej Antologii polskiego reportażu XX w. pod redakcją Mariusza Szczygła. Redaktor naczelny Naukowego Przeglądu Dziennikarskiego, przewodniczący Kapituły Nagrody Tygodnika „Angora”.  W latach 2003-2014 kierownik Katedry Genologii Dziennikarskiej i Komunikacji Wizualnej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prowadzone przedmioty: Prasowe i fotograficzne gatunki dziennikarskie

Jacek Szarek

Autor filmów, fotografii oraz publikacji książkowych poświęconych przyrodzie, kulturze i historii Bieszczadów, Beskidu Niskiego, Pogórza Karpackiego, Roztocza i Kotliny Sandomierskiej.  Za swoje filmy i zdjęcia otrzymał szereg nagród, w tym m.in. I nagrodę na IX Międzynarodowym Festiwalu „TOUR-FILM” w Poznaniu.. W 2009 roku zdobył Nagrodę Loreta, przyznawaną przez Lasy Państwowe, za popularyzowanie wiedzy przyrodniczej i historycznej. Dwukrotnie nagrodzony przez Rade Programową Oddziału TVP w Rzeszowie - jako „Dziennikarz roku 2011” i za całokształt twórczości w roku 2015.  Na VIII Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Parki Narodowe” zdobył pierwsze nagrody w kategoriach konkursowych „Przyroda” oraz „Człowiek w parku narodowym”. Podczas IV Ogólnopolskiego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej w Krynicy jury przyznało mu nagrodę za najlepszą wystawę festiwalu. Decyzją Kapituły Miłośników Bieszczadzkiej Przyrody w 2011 r. otrzymał statuetkę „Bieszczadzkiego żubra”.

Filmy i programy Jacka Szarka emitowane były na antenach ogólnopolskich i  regionalnej, a także w stacjach zagranicznych. Inicjator powstania serwisu „TVP Bieszczady” na Platformie Hybrydowej TVP. W roku 2015 wyróżniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Prowadzone przedmioty: Fotografia krajobrazu

Jestem wielce rad, że trafiłem na tę uczelnię. Wysoki poziom wiedzy i przygotowania wykładowców do zajęć przeszło moje oczekiwania. Zaplanowane przez dziekanat zajęcia, odbywały się zgodnie z grafikiem. Miła atmosfera na zajęciach dopingowała do nauki i stuprocentowej frekwencji. Z czystym sercem i czystymi oczyma polecam ten kierunek studiów.

Artur Kubicki

Polecam. Wiedza a przede wszystkim praktyczne umiejętności

Franciszek Fedorowicz

Podczas studiów poznałam wielu fantastycznych ludzi, nawiązałam znajomości, które stały się inspiracją do wzbogacenia swojej wiedzy i umiejętności. Szczególnie podobały mi się zajęcia z Tadeuszem Poźniakiem i Waldemarem Sosnowskim.

Ewa Rzeźnik

Polecam jak najbardziej!

Małgorzata Pokora

Bardzo ciekawe zajęcia prowadzone profesjonalnie. Wykładowcy posiadają bardzo dużą wiedzę merytoryczną. Wyjątkowa atmosfera i ciekawi ludzie.

Wioletta Zeliaś