Zarządzanie w ochronie zdrowia z elementami prawa medycznego

 • Liczba semestrów

  2 semestry

 • Liczba godzin

  220 godzin

 • Opłata za semestr

  1750 zł

  Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

 • Jednostka prowadząca

  Kolegium Nauk Społecznych

 • Kierownik studiów

  dr Jan Plis

Opis studiów podyplomowych Zarządzanie w ochronie zdrowia z elementami prawa medycznego

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie w ochronie zdrowia z elementami prawa medycznego adresowane są do osób zajmujących obecnie lub zamierzających w przyszłości pełnić stanowiska kierownicze w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – min. lekarzy, pielęgniarek, osób zarządzających placówkami ochrony zdrowia, instytucjami związanymi ze zdrowiem publicznym, ubezpieczeniami zdrowotnymi oraz wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania w placówkach ochrony zdrowia.

Słuchacze uzyskają przygotowanie do zajmowania kierowniczych stanowisk w podmiotach leczniczych każdego rodzaju oraz w jednostkach administracji publicznej mających w swych kompetencjach ochronę zdrowia. Dodatkowo program studiów uwzględnia problematykę zarządzania prywatną praktyką zawodową i jest skierowany do osób prowadzących prywatne gabinety lekarskie lub nimi administrujących.

Studia podyplomowe Zarządzanie w ochronie zdrowia z elementami prawa medycznego mają na celu zapoznanie uczestników z wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu organizacji i zarządzania placówkami leczniczymi. Studia mają pomóc w poznaniu zasad, metod i technik zarządzania w ochronie zdrowia. Pomagają w poznaniu strony prawnej funkcjonowania placówek leczniczych z uwzględnieniem szeroko rozumianego prawa medycznego. Studia przygotowują słuchaczy do samodzielnego prowadzenia placówek leczniczych, jak też zarządzania w służbie zdrowia.

Program studiów podyplomowych Zarządzanie w ochronie zdrowia z elementami prawa medycznego

 • Prawo medyczne;
 • Prawne aspekty leczenia niepłodności;
 • Ochrona zdrowia w Polsce. Problemy prawne i organizacyjne;
 • Prawa i obowiązki personelu medycznego;
 • Prawa pacjenta;
 • Ochrona zdrowia w Unii Europejskiej;
 • Odpowiedzialność osób wykonujących zawody medyczne;
 • Ochrona danych osobowych;
 • Komunikowanie z chorym pacjentem i jego rodziną;
 • Ubezpieczenia zdrowotne;
 • Świadczenie usług farmaceutycznych;
 • Wybrane zagadnienia etyki;
 • Organy ochrony praw pacjenta;
 • Prawo pracy – stosowanie w podmiotach leczniczych;
 • Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych;
 • Mediacja w ochronie zdrowia;
 • Zarządzanie finansami w jednostkach służby zdrowia;
 • Public relations w ochronie zdrowia;
 • Seminarium dyplomowe.

REKRUTACJA TRWA DO 29 WRZEŚNIA 2023 R.

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

Wymagane wykształcenie:

 • kandydat na studia podyplomowe musi posiadać wykształcenie wyższe (ukończone studia I lub II stopnia lub jednolite magisterskie),

Zasady rekrutacji:

 • podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja elektroniczna oraz złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie,
 • o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z załącznikami, wygenerowane z systemu rekrutacyjnego IRK,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),

Dostarczenie dokumentów:

Podpisane podanie wraz z załącznikami i kompletem dokumentów należy dostarczyć do Działu Kształcenia Podyplomowego UR – ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (KONTAKT).