Trwa Rekrutacja na semestr letni

Uniwersytet Rzeszowski prowadzi rekrutację na studia podyplomowe skierowane do nauczycieli, pedagogów, pracowników sektora publicznego i administracji oraz przedstawicieli wybranych grup zawodowych a także kadry zarządzającej. Pierwsze zjazdy zaplanowano na miesiące kwiecień i maj 2024 r.

Programy studiów podyplomowych opracowanych w Uniwersytecie Rzeszowskim oferują najnowszą wiedzę praktyczną i teoretyczną. Dostosowane są do aktualnych wymogów rynku pracy. Dzięki zaangażowaniu kadry akademickiej UR jak i specjalistów z wielu firm i instytucji, każdy program to doskonałe połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Programy niektórych studiów zostały dostosowane do kształcenia na odległość na których nasi słuchacze uczestniczą w zajęciach online prowadzonych synchronicznie, czyli w czasie rzeczywistym. Mają możliwość pełnego udziału w zajęciach, wykorzystane technologie pozwalają na zadawanie pytań, dyskusje wśród uczestników, prowadzenie zajęć warsztatowych, itp.  Zjazdy odbywają się najczęściej w weekendy raz na dwa tygodnie.

Studia podyplomowe w Uniwersytecie Rzeszowskim

  • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
  • Możliwość rozbicia czesnego na raty bez dodatkowych kosztów
  • Programy studiów dostosowane do zapotrzebowania rynku
  • Zajęcia prowadzone zdalnie (w zależności od kierunku)
  • Ukończenie studiów podyplomowych poświadczane jest świadectwem wydawanym przez Uniwersytet Rzeszowski
  • Wykwalifikowana kadra składająca się z nauczycieli akademickich i specjalistów z przedmiotowej branży
  • Zajęcia odbywające się na weekendach

Lista studiów podyplomowych, na które prowadzimy obecnie rekrutację

REKRUTACJA TRWA DO 8 KWIETNIA 2024 R.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów rekrutacji znajdują się na stronach kierunków.

 

Nazwa studiów Forma prowadzenia zajęć

Administracja publiczna

100% zdalnie


Finanse publiczne z elementami rachunkowości budżetowej

Hybrydowo. Wszystkie wykłady zdalnie


Grafika komputerowa

W kontakcie


Master of Business Administration (MBA)

W kontakcie


Nauczanie języka polskiego

Hybrydowo.
Wszystkie wykłady zdalnie


Nauczanie języka polskiego jako obcego

Hybrydowo.
Wszystkie wykłady zdalnie


Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Hybrydowo.
Wszystkie wykłady zdalnie


Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela

W kontakcie


Specjalista ds. rachunkowości

Hybrydowo.
20% zdalnie.


Wychowanie fizyczne

W kontakcie


Zarządzanie instytucją oświatową w reformowanym systemie edukacji

W kontakcie

Lista kursów, na które prowadzimy obecnie rekrutację

wstecz