Trwa Rekrutacja na studia podyplomowe i kursy

Uniwersytet Rzeszowski prowadzi rekrutację na studia podyplomowe skierowane do nauczycieli, pedagogów, pracowników sektora publicznego i administracji oraz przedstawicieli wybranych grup zawodowych a także kadry zarządzającej. Pierwsze zjazdy zaplanowano na miesiące październik i listopad 2024 r.

Programy studiów podyplomowych opracowanych w Uniwersytecie Rzeszowskim oferują najnowszą wiedzę praktyczną i teoretyczną. Dostosowane są do aktualnych wymogów rynku pracy. Dzięki zaangażowaniu kadry akademickiej UR jak i specjalistów z wielu firm i instytucji, każdy program to doskonałe połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Programy niektórych studiów zostały dostosowane do kształcenia na odległość na których nasi słuchacze uczestniczą w zajęciach online prowadzonych synchronicznie, czyli w czasie rzeczywistym. Mają możliwość pełnego udziału w zajęciach, wykorzystane technologie pozwalają na zadawanie pytań, dyskusje wśród uczestników, prowadzenie zajęć warsztatowych, itp.  Zjazdy odbywają się najczęściej w weekendy raz na dwa tygodnie.

Studia podyplomowe w Uniwersytecie Rzeszowskim

  • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
  • Możliwość rozbicia czesnego na raty bez dodatkowych kosztów
  • Programy studiów dostosowane do zapotrzebowania rynku
  • Zajęcia prowadzone zdalnie (w zależności od kierunku)
  • Ukończenie studiów podyplomowych poświadczane jest świadectwem wydawanym przez Uniwersytet Rzeszowski
  • Wykwalifikowana kadra składająca się z nauczycieli akademickich i specjalistów z przedmiotowej branży
  • Zajęcia odbywające się na weekendach

Lista studiów podyplomowych, na które prowadzimy obecnie rekrutację

REKRUTACJA TRWA DO 30 WRZEŚNIA 2024 R.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów rekrutacji znajdują się na stronach kierunków.

 

Nazwa studiów Forma prowadzenia zajęć

Administracja publiczna

100% zdalnie. Obrona zdalnie

Analityka i bezpieczeństwo zdrowotne żywności

Hybrydowo. 50/50

Audyt wewnętrzny

Hybrydowo. 50/50

Compliance w organizacji

100% zdalnie. Obrona pracy końcowej zdalnie.

Choreograficzne studia podyplomowe: Prowadzenie Zespołów Tanecznych – taniec polski

W kontakcie.

Doskonalące studia podyplomowe z informatyki dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Hybrydowo. Wszystkie wykłady zdalnie


Finanse publiczne z elementami rachunkowości budżetowej

W kontakcie.


Grafika komputerowa

W kontakcie


Kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie nauczania informatyki

Hybrydowo.
Wszystkie wykłady zdalnie


Logopedia

W kontakcie. Konsultacje online. Możliwość realizacji niektórych wykładów online.


Lustracja w organizacjach spółdzielczych NOWOŚĆ 

100% zdalnie. Egzamin w kontakcie


Master of Business Administration (MBA)

ok. 80% w kontakcie, 20% zdalnie.


Nauczanie języka polskiego

Hybrydowo.
Wszystkie wykłady zdalnie


Nauczanie języka polskiego jako obcego

Hybrydowo.
Wszystkie wykłady zdalnie


Negocjacje i mediacje

100% zdalnie.


Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela

W kontakcie


Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych

W kontakcie


Specjalista ds. rachunkowości

Hybrydowo.
20% zdalnie.


Spółdzielczość mieszkaniowa - aspekty ekonomiczno-organizacyjne oraz prawne

100% zdalnie. Obrona pracy końcowej zdalnie.


Ubezpieczenia społeczne z elementami prawa

100% zdalnie. Obrona pracy końcowej zdalnie.


Wychowanie fizyczne

ok. 80% w kontakcie, 20% zdalnie


Zarządzanie zasobami ludzkimi

W kontakcie


Zarządzanie - studia menedżerskie

Hybrydowo.
Część zajęć zdalnie


Zarządzanie instytucją oświatową w reformowanym systemie edukacji

W kontakcie


Zarządzanie w ochronie zdrowia z elementami prawa medycznego

100% zdalnie

Lista kursów, na które prowadzimy obecnie rekrutację

wstecz