Bezpłatne studia podyplomowe z zakresu informatyki dla nauczycieli

 

Uniwersytet Rzeszowski wraz z  Ministerstwem Edukacji i Nauki przygotował studia podyplomowe podnoszące kwalifikacje nauczycieli z zakresu nauczania informatyki na wszystkich etapach edukacyjnych.


Studia podyplomowe przeznaczone są dla praktykujących nauczycieli zarówno już uczących informatyki jak i tych, którzy chcą poszerzyć wachlarz swoich kwalifikacji o nauczanie dodatkowego przedmiotu.

W semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 planowane jest rozpoczęcie zajęć na poniższych kierunkach:

Kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie nauczania informatyki (strona kierunku

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Podyplomowe studia kwalifikacyjne przeznaczone są dla nauczycieli pragnących uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotu Informatyka. Przedmioty realizowane są w formie wykładów oraz ćwiczeń laboratoryjnych, dotyczących problemów współczesnej informatyki, podstawowych narzędzi informatyki, baz danych, jak również metodyki nauczania informatyki.
Studia podyplomowe skierowane są do praktykujących zawodowo nauczycieli, pragnących uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotu Informatyka w szkole.
Czas trwania: 3 semestry -

Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli informatyki (strona kierunku)

REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA DO 31.12.2021 R.

Celem studiów jest podniesienie kompetencji nauczycieli informatyki w zakresie wiedzy, umiejętności i metodyki nauczania informatyki w szkole podstawowej i szkołach ponadpodstawowych do poziomu określonego zapisami obowiązującej podstawy programowej przedmiotu informatyka.
Studia skierowane są do praktykujących zawodowo nauczycieli, którzy posiadają uprawnienia do nauczania informatyki w szkole, zdobyte wcześniej w uczelni wyższej lub na studiach podyplomowych.
Czas trwania: 2 semestry

Doskonalące studia podyplomowe z informatyki dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (strona kierunku)

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Studia podyplomowe mają charakter doskonalący i ich celem jest przygotowanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do pełnej realizacji edukacji informatycznej i integrowania tych zajęć z innymi edukacjami. W trakcie zajęć nauczyciele wypracują pełny zestaw scenariuszy i materiałów dla swoich zajęć, a także zweryfikują wypracowane materiały w szkole podczas zajęć ze swoimi uczniami.
Kierunek studiów przeznaczony jest dla praktykujących nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, mających podstawowe przygotowanie w zakresie posługiwania się komputerem, jego aplikacjami biurowymi i usługami sieciowymi.

Czas trwania: 2 semestry

 

 

Bliższe informacje 

Dział Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Rzeszowskiego
ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów
tel. 17 872 10 96, 17 872 11 48
e-mail: [email protected], [email protected] 

 

 

 

 

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]