Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe podnoszące kwalifikacje nauczycieli z zakresu nauczania informatyki

Numer ID

Wskazany w rankingu numer ID, to numer kandydata nadany w systemie rekrutacyjnym, w którym dokonywano zgłoszenia na studia, jest to jednocześnie login do sytemu. Numer ID otrzymaliście Państwo w wiadomości e-mail po zakończeniu rejestracji w systemie IRK z adresu [email protected].

 

Harmonogram

Osoby wskazane na poniższych listach zobowiązane są do dostarczenia kompletu dokumentów w terminie od 24.11.2021 do 30.11.2021 r. do Działu Kształcenia Podyplomowego, ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów, pok. 52.  Biuro czynne w dni powszednie (pon-pt) w godzinach: 8.00-15:30. Dokumenty można dostarczyć osobiście, albo przesyłką pocztową (decyduje data wpływu do kancelarii UR). Dokumenty dostarczone pocztą e-mail nie będą rozpatrywane. Niedostarczenie kompletu dokumentów w podanym terminie, lub dostarczenie niekompletnej dokumentacji skutkuje wykluczeniem z rekrutacji.

W przypadku przesłania dokumentów pocztą, należy dołączyć kserokopie wymaganych dokumentów, oryginały natomiast dostarczyć na spotkanie organizacyjne – o terminie poinformujemy w wiadomości e-mail.

Osoby, które nie zakwalifikowały się do tego etapu, pozostają na liście rezerwowej, przy zachowaniu kolejności zgłoszeń.

 

 

Listy osób zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego

 

Nazwa kierunku: Kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie nauczania informatyki

Limit miejsc: 38

Lista osób zakwalifikowana do postępowania rekrutacyjnego:

 1. 17448
 2. 17452
 3. 16220
 4. 6430
 5. 17488
 6. 17461
 7. 16835
 8. 17497
 9. 17478
 10. 17498
 11. 17449
 12. 17493
 13. 17482
 14. 17467
 15. 17502
 16. 17464
 17. 17504
 18. 17457
 19. 17257
 20. 8060
 21. 17495
 22. 17510
 23. 17494
 24. 17489
 25. 6896
 26. 17483
 27. 17356
 28. 17477
 29. 17453
 30. 17506
 31. 17516
 32. 17520
 33. 17447
 34. 17521
 35. 17454
 36. 17515
 37. 17468
 38. 17513

Wymagane dokumenty:

 • podpisane podanie wygenerowane z systemu elektronicznej rejestracji IRK,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych II stopnia lub jednolitych magisterskich (oryginał do wglądu),
 • kserokopia dyplomu/świadectwa potwierdzająca kwalifikacje pedagogiczne (oryginał do wglądu),
 • zaświadczenie z miejsca pracy potwierdzające zatrudnienie na etacie nauczyciela, ze wskazaniem nauczanych przedmiotów, podpisane przez Dyrektora szkoły lub osobę upoważnioną.

 

Nazwa kierunku: Doskonalące studia podyplomowe z informatyki dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Limit miejsc: 38

Lista osób zakwalifikowana do postępowania rekrutacyjnego:

 1. 17485
 2. 17500
 3. 17507
 4. 17503
 5. 17514
 6. 12089
 7. 17480
 8. 6279
 9. 9784
 10. 17531
 11. 17547
 12. 17501
 13. 6096
 14. 17475
 15. 17528
 16. 17084
 17. 17570
 18. 17574
 19. 17579
 20. 17509
 21. 17589
 22. 17471
 23. 17573
 24. 5273
 25. 17601
 26. 17603
 27. 17602
 28. 17585
 29. 6081
 30. 17613
 31. 17614
 32. 17623
 33. 17633
 34. 6130
 35. 17635
 36. 17638
 37. 17639
 38. 17646

Wymagane dokumenty:

 • podpisane podanie wygenerowane z systemu elektronicznej rejestracji IRK,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
 • kserokopia dyplomu/świadectwa potwierdzająca kwalifikacje pedagogiczne (oryginał do wglądu),
 • kserokopia dyplomu/świadectwa potwierdzająca kwalifikacje do nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej (oryginał do wglądu)
 • zaświadczenie z miejsca pracy potwierdzające zatrudnienie na etacie nauczyciela, ze wskazaniem nauczanych przedmiotów, podpisane przez Dyrektora szkoły lub osobę upoważnioną.

 

Nazwa kierunku: Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli informatyki

Limit miejsc: 40

Lista osób zakwalifikowana do postępowania rekrutacyjnego:

 1. 17496
 2. 17505
 3. 17491
 4. 17511
 5. 17492
 6. 17463
 7. 17533
 8. 17476
 9. 17530
 10. 17543
 11. 17561
 12. 6066
 13. 17578
 14. 17508
 15. 4229
 16. 17592
 17. 17486
 18. 17600
 19. 17597
 20. 17608
 21. 17610
 22. 17624
 23. 17549
 24. 17634
 25. 17625
 26. 17645
 27. 17664
 28. 17598
 29. 17554
 30. 17661
 31. 17690
 32. 17458
 33. 17622

Wymagane dokumenty:

 • podpisane podanie wygenerowane z systemu elektronicznej rejestracji IRK,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
 • kserokopia dyplomu/świadectwa potwierdzająca kwalifikacje pedagogiczne (oryginał do wglądu),
 • kserokopia dyplomu/świadectwa potwierdzająca kwalifikacje do nauczania informatyki (oryginał do wglądu)
 • zaświadczenie z miejsca pracy potwierdzające zatrudnienie na etacie nauczyciela, ze wskazaniem nauczanych przedmiotów, podpisane przez dyrektora szkoły lub osobę upoważnioną.

Rekrutacja na doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli informatyki zostaje przedłużona do 31.12.2021 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

 

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]