Uniwersytet Rzeszowski kształci nauczycieli polonijnych w zakresie nauczania języka polskiego

Uniwersytet Rzeszowski we współpracy z Departamentem Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji i Nauki realizuje  bezpłatne dla słuchaczy, kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego. Przeznaczone są one dla nauczycieli szkół za granicą, prowadzących nauczanie języka polskiego wśród dzieci i młodzieży polonijnej.

Pierwsza edycja studiów podyplomowych o takim profilu wynika ze wzrostu zainteresowania nauką języka polskiego w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty państw zamieszkania Polonii i Polaków oraz w innych formach kształcenia prowadzonych za granicą, a także ze starań o rozszerzenie perspektyw zawodowych, umożliwiających nauczycielom tych placówek awans zawodowy i uzyskanie dodatkowych kwalifikacji.

Studia prowadzone są w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego w ścisłej współpracy z  Działem Kształcenia Podyplomowego UR. Autorką programu kwalifikacyjnych studiów podyplomowych: nauczanie języka polskiego jest dr hab. Elżbieta Mazur, prof. UR, zastępca dyrektora Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu  Rzeszowskiego.

Studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego trwają 3 semestry. Program przewiduje 400 godzin zajęć, w tym 90 godzin praktyk, co najważniejsze nadają one kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako drugiego przedmiotu.

Wszystkie zajęcia na studiach podyplomowych są prowadzone zdalnie, bez konieczności przyjeżdżania do Rzeszowa. Jak podkreśla Oskar Kaczorowski –  kierownik Działu Kształcenia Podyplomowego, zajęcia odbywają się w trybie synchronicznym co oznacza, że uczestnicy i prowadzący spotykają  się na zajęciach w tym samym czasie. Dzięki takim rozwiązaniom, słuchacze mają możliwość czynnego udziału w zajęciach; zadawania pytań, konsultacji, rozwiązywania problemów, itp.

 

Uczestnikami studiów są  Polonusi  m.in. z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Kanady, Chile czy Ukrainy.   Inauguracja studiów oraz pierwsze zajęcia odbyły się sobotę 9 kwietnia br.

 

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]