Administrator sieci komputerowej

Program kursu

Kurs prowadzony będzie w oparciu o sprzęt sieciowy Cisco oraz MikroTik. W zakresie prowadzonego kursu można będzie uzyskać certyfikaty: ukończenia modułu autoryzowanego szkolenia Cisco Certified Network Associate Routing & Switching Introduction to Networks oraz MikroTik Certified Network Associate

Opłata za kurs

890 zł

Liczba semestrów

1 semestr (zajęcia w soboty, niedziele)

Koniec rekrutacji

Rekrutacja ciągła elektroniczna

Zasady rekrutacji

Wolny nabór (w bieżącym naborze od 19.09.2019r. do 21.09.2019r. czyli do dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia)

Telefon

+48 690 813 232

Osoba do kontaktu

Tadeusz Ruchlewicz

Kierownik kursu

dr Paweł Urban

Wymagania wstępne

Dostarczenie dokumentu potwierdzającego wykonanie opłaty. Wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego zawierającego niezbędne dane (imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu)

Jednostka prowadząca kurs

Kolegium Nauk Przyrodniczych

Język wykładowy

polski

Limit przyjęć

7 słuchaczy

Początek kursu

Termin uruchomienia szkolenia uzależniony jest od liczby zgłoszeń (uruchamiane jest w momencie zebrania wymaganej liczy kandydatów)

Terminy zajęć

Zajęcia prowadzone są w systemie niestacjonarnym w soboty i niedziele.

Kolegium

Kolegium Nauk Przyrodniczych

Punkty ECTS

2

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]