Kurs Kompetencje menedżerskie

Opis kursu

Kurs kierowany jest do osób pracujących lub planujących podjęcie obowiązków na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach i instytucjach. Rekomendujemy go tym wszystkim, którzy chcą rozwijać swoje zdolności menedżerskie poprzez aktywny udział w rozwiązywaniu studiów przypadków bazujących na realnych sytuacjach zarządczych.

Kurs pozwala na zdobycie lub doskonalenie wybranych miękkich kompetencji menedżerskich, służących skutecznemu zarządzaniu organizacją. Program kursu zawiera bloki tematyczne osadzone w kontekście kierowania ludźmi oraz doskonalenia własnych kompetencji menedżerskich. Menedżerowie poznają szereg narzędzi, przydatnych w praktyce zarządzania, w szczególności z zakresu zasad skutecznej komunikacji, asertywności, współpracy w zespole, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, prowadzenia negocjacji i mediacji, skutecznych sposobów radzenia sobie ze stresem oraz wystąpień publicznych.

Program kursu

Moduł I - Komunikacja interpersonalna - 10 godz.

Moduł II-  Asertywność – 6 godz.

Moduł III - Psychologiczne aspekty budowanie zespołu, współpraca - 10 godz.

Moduł IV - Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. Negocjacje i mediacje – 12 godz.

Moduł V - Stres i wypalenie zawodowe – 6 godz.

Moduł VI – Wystąpienia publiczne – 10 godz.

Moduł VII – Kształtowanie relacji z klientami – 10 godz.

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Świadectwo ukończenia kursu potwierdzające  nabyte kompetencje, zgodnie ze wzorem obowiązującym na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Opłata za kurs

1850 zł - Istnieje możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach (na wniosek Słuchacza skierowany do kierownika kursu)

Liczba semestrów

Czas trwania kursu – 64 godziny / 6 zjazdów (w sobotę i niedzielę)

Koniec rekrutacji

2020-02-15

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną (otwórz), w sposób ciągły w terminie do
15.02.2020 r.

 

Warunkiem uruchomienia kursu jest zorganizowanie grupy (minimum 15 osób). Ze względu na zapewnienie jakości realizacji zajęć, liczba miejsc jest ograniczona (max 30 osób).

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności  zgłoszeń. 

Wymagane dokumenty

    • Podanie o przyjęcie na kurs (w wersji elektronicznej)
    • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich)
    • Dowód tożsamości do wglądu

    Po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu się na kurs należy dostarczyć komplet oryginalnych dokumentów (dyplom, dowód osobisty do potwierdzenia zgodności) oraz dokonać opłaty za kurs na konto

    03 1030 1999 7897 0000 0191 0095 z dopiskiem kurs „Kompetencje menedżerskie” WE

Adres

Instytut Ekonomii i Finansów

ul. M. Ćwiklińskiej 2, pokój 212

35-601 Rzeszów

mgr Danuta Kubit

tel.17 872 1699

Kierownik kursu - dr Lidia Kaliszczak

e-mail: [email protected]

Telefon

17 872 1699

Osoba do kontaktu

mgr Danuta Kubit

Kierownik kursu

dr Lidia Kaliszczak

Wymagania wstępne

Dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych studiów menedżerskich

Jednostka prowadząca kurs

Instytut Ekonomii i Finansów we współpracy z praktykami

Język wykładowy

polski

Limit przyjęć

Nabór ciągły, do zorganizowania grupy, zakończenie naboru zostanie podane na stronie internetowej

Terminy zajęć

Soboty i niedziele ( lub w inne dnie w zależności od oczekiwań słuchaczy) 

Kolegium

Kolegium Nauk Społecznych

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]