Intensywny kurs języka polskiego

Opis kursu

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą nauczyć się od podstaw języka polskiego lub znają język polski na poziomie A1. Po ukończeniu Intensywnego kursu języka polskiego uczestnicy powinni znać język polski na poziomie co najmniej A2+, co umożliwi im komunikację w sytuacjach związanych z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy).

Uczestnicy, którzy chcą poznać język polski w stopniu umożliwiającym studia w języku polskim, mogą jednocześnie rekrutować się na Kurs przygotowujący do podjęcia studiów w Polsce. Będą przyjęci na ten kurs bez konieczności zdawania testu on-line.

 
Kurs trwa jeden miesiąc, w programie jest 180 godzin nauki języka polskiego z doświadczonymi lektorami języka polskiego.

 

Kandydatów na Intensywny kurs języka polskiego informujemy, że Centrum Polonijne nie pośredniczy w procedurach przyznawania wizy. Po przyjęciu na kurs Słuchacz otrzymuje dokument o zakwalifikowaniu na kurs języka polskiego, a po rozpoczęciu zajęć zaświadczenie o uczestnictwie w kursie. Na podstawie tych dokumentów kandydaci mogą ubiegać się w konsulatach RP właściwych dla miejsca zamieszkania o przyznanie wizy lub o jej przedłużenie.

Cena kursu obejmuje tylko koszt zajęć, nie zapewniamy uczestnikom wyżywienia ani noclegów. Pośredniczymy jednak w rezerwacji miejsc w naszych akademikach. Osoby zainteresowane korzystaniem z noclegów w akademikach prosimy o kontakt mailowy.

Program kursu

  • Gramatyka funkcjonalna języka polskiego
  • Konwersacje w języku polskim
  • Ćwiczenia ortograficzne i redakcyjne
  • Polska grzeczność językowa - podstawy

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu zgodne ze wzorem obowiązującym na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Opłata za kurs

3600 zł

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną w sposób ciągły w terminie do 31.08.2021.

Warunkiem uruchomienia kursu jest zorganizowanie grupy (minimum 9 osób). Liczba miejsc jest ograniczona (max. 30 osób).

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

  • Polisa ubezpieczenia medycznego na cały okres kursu (pobytu w Polsce)
  • Potwierdzenie dokonania opłaty za cały kurs z dopiskiem kurs „Intensywny kurs języka polskiego”
  • Podanie o przyjęcie na kurs (w wersji elektronicznej, wygenerowane z systemu rekrutacji)
  • Dowód tożsamości do wglądu (paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość)

Po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu się na kurs należy dostarczyć komplet oryginalnych dokumentów (świadectwo, dowód tożsamości do potwierdzenia zgodności).

Adres

Centrum Polonijne UR
al. mjr. W. Kopisto 2b,
35-959 Rzeszów
Budynek A3, pokój nr 117

Kierownik kursu

dr Małgorzata Kułakowska

Wymagania wstępne

  • Posiadanie wizy lub karty pobytu zezwalającej na zamieszkanie na terytorium RP na czas kursu
  • Posiadanie polisy ubezpieczenia medycznego na cały okres kursu (pobytu w Polsce)

Jednostka prowadząca kurs

Centrum Polonijne

Język wykładowy

polski

Terminy zajęć

Kurs zaczyna się 1.09. 2021, a kończy 30.09. 2021.


Zajęcia odbywają się w systemie dziennym wg harmonogramu (5 dni w tygodniu).

Ogólna liczba godzin: 180 godzin dydaktycznych. W sytuacji zagrożenia epidemicznego istnieje możliwość realizacji kursu w trybie on-line.

Kolegium

Kolegium Nauk Humanistycznych

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]