Kurs języka polskiego przygotowujący do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego, poziom B1 TRWA REKRUTACJA

Opis kursu

JESIEŃ 2022
TRWA REKRUTACJA!
>zapisz się<  

Kurs przeznaczony jest dla obcokrajowców i Polaków mieszkających za granicą, którzy znają język polski na poziomie A2 i zamierzają kontynuować naukę oraz chcą zdawać egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomie B1. Program kursu obejmuje sprawności językowe sprawdzane podczas tego egzaminu.

Kurs zostanie uruchomiony w momencie zebrania wymaganej liczby kandydatów na dany poziom (minimum 10 osób). Przewidujemy 120 godzin dydaktycznych zajęć, przez ok. 3,5 miesiąca. Zajęcia będą odbywać się 3 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych – po godzinie 16.30. Spotkania mogą trwać od 2 do 4 godzin dydaktycznych (po 45 minut każda). Przewidujemy stacjonarną formę kursów, jednak w sytuacji wzrostu zagrożenia epidemiologicznego może być podjęta decyzja o zmianie charakteru kursu na on-line (zajęcia z lektorem na platformie do nauki zdalnej)

Na zakończenie każdego kursu zostanie przeprowadzony test sprawdzający znajomość języka polskiego. Uczestnicy otrzymają świadectwo ukończenia kursu.

Przed rozpoczęciem kursu Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • Polisa ubezpieczenia medycznego na cały okres kursu (pobytu w Polsce).
 • Potwierdzenie dokonania opłaty za cały kurs z dopiskiem „kurs B1”.
 • Podanie o przyjęcie na kurs (w wersji elektronicznej, wygenerowane z systemu rekrutacji).
 • Dowód tożsamości do wglądu (paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość).

Po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu się na kurs należy dostarczyć komplet oryginalnych dokumentów (świadectwo, dowód tożsamości do potwierdzenia zgodności).
Centrum Polonijne nie pośredniczy w procedurach przyznawania wizy. Po przyjęciu na kurs Słuchacz otrzymuje dokument o zakwalifikowaniu na kurs języka polskiego, po rozpoczęciu zajęć zaświadczenie o uczestnictwie w kursie. Na podstawie tych dokumentów kandydaci mogą ubiegać się o przyznanie wizy lub o jej przedłużenie w konsulatach RP właściwych dla miejsca zamieszkania.
Cena kursu obejmuje tylko koszt zajęć, nie zapewniamy uczestnikom wyżywienia ani noclegów.

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie B1 wg ESOKJ. Na zakończenie kursu uczestnicy zdają test językowy obejmujący zagadnienia omawiane na kursie.

Opłata za kurs

496 €

Liczba semestrów

3,5 mieisiąca (120 godzin zajęć dydaktycznych)

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną w sposób ciągły.
Warunkiem uruchomienia kursu jest zorganizowanie grupy (minimum 10 osób).

Wymagane dokumenty

 • Polisa ubezpieczenia medycznego na cały okres kursu (pobytu w Polsce).
 • Potwierdzenie dokonania opłaty za cały kurs z dopiskiem kurs „Kurs B1”.
 • Podanie o przyjęcie na kurs (w wersji elektronicznej, wygenerowane z systemu rekrutacji.
 • Dowód tożsamości do wglądu (paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość).

 

Po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu się na kurs należy dostarczyć komplet oryginalnych dokumentów.

Telefon

17 872 11 48

Kierownik kursu

dr Małgorzata Kułakowska

Wymagania wstępne

 • Posiadanie wizy lub karty pobytu zezwalającej na zamieszkanie na terytorium RP na czas kursu.
 • Posiadanie polisy ubezpieczenia medycznego na cały okres kursu (pobytu w Polsce).
 • Znajomość języka polskiego na poziomie A2 potwierdzona na teście plasującym.

Jednostka prowadząca kurs

Centrum Polonijne

Język wykładowy

polski

Kolegium

Kolegium Nauk Humanistycznych

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]