Fakultatywne kursy językowe

Opis kursu

30-godzinny kurs językowy na poziomie A1, A2, B1, B2, C1

Program kursu

Rozwijanie sprawności komunikacyjnych (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie) w zakresie języka ogólnego i specjalistycznego (ekonomia, prawo, medycyna)

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Przygotowanie do egzaminu, np. BULATS, TOLES, LCCI

Liczba semestrów

Zasady rekrutacji

Wolny nabór

Adres

35-310 Rzeszów, ul. Pigonia 1a

Telefon

017 785 5105

Osoba do kontaktu

mgr inż. Liliana Buć

Kierownik kursu

dr Sławomir Schultis

Wymagania wstępne

Ukończone 18 lat

Jednostka prowadząca kurs

Studium Języków Obcych

Język wykładowy

polski

Terminy zajęć

Do ustalenia z grupą, godziny popołudniowe

Kolegium

Uniwersyteckie Centrum Nauki Języków Obcych

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]