Kurs Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej ZAPISY NA LISTĘ REZERWOWĄ

Opis kursu

JESIEŃ 2022

LIMIT MIEJSC NA BIEŻACĄ EDYCJĘ WYCZERPANY!
REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

OD 02.09.2022 R. ZAPISY NA LISTĘ REZERWOWĄ


>zapisz się<  

Szkolenie jest ofertą dla osób pracujących w szeroko pojętej pomocy społecznej (instytucje publiczne i pozarządowe) kierujących, lub przygotowujących się do zarządzania jednostkami pomocy społecznej.

W szkoleniu mogą uczestniczyć również studenci różnych kierunków studiów.

 

Program kursu

 • Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej
 • Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej. W tym:
  • Kierowanie i zarządzanie superwizyjne
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Kadra menedżerska w pomocy społecznej
  • Zarządzanie międzyorganizacyjne na poziomie lokalnym z uwzględnieniem niepublicznych podmiotów pomocy społecznej
  • Zarządzanie finansami jednostek pomocy społecznej
  • Kontrola zarządcza
  • System zarządzania jakością w instytucjach pomocy społecznej
 • Elementy etyki
 • Zadania jednostek organizacyjnych gminy, powiatu, województwa
 • Ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej
 • Wybrane zagadnienia prawne. W tym:
  • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego
  • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego
  • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy
  • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa zamówień publicznych
 • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa dotyczącego ochrony danych osobowych
 • Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego
 • Publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej - public relations
 • Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej
 • Stres i wypalenie zawodowe
 • Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej wymaganej do uzyskania specjalizacji
 • Wizyty studyjne - hospitacje instytucji działających w obszarze pomocy społecznej

 

Szczegółowe informacje dotyczące Kursu szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent szkolenia otrzymuje uprawnienia do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Opłata za kurs

3 200 zł

Liczba semestrów

7 miesięcy (265 godzin)

Zasady rekrutacji

 • Obowiązuje rejestracja elektroniczna w systemie rekrutacyjnym 
 • O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Nauk Socjologicznych pod adresem

al. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów, 
Budynek Główny, III Piętro, p. 325

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na kurs (wygenerowane z systemu rekrutacji)
 • ksero dokumentu tożsamości (oryginał do wglądu)
 • kopia dokumentu o posiadanym wykształceniu (potwierdzone ksero)

Adres

al. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów,
Budynek Główny, III Piętro, p. 325

Osoba do kontaktu

mgr Grażyna Bojda | tel. 17 872 13 30 | e-mail: [email protected]

Kierownik kursu

dr Małgorzata Bozacka

Jednostka prowadząca kurs

Instytut Nauk Socjologicznych

Język wykładowy

polski

Limit przyjęć

25

Terminy zajęć

Terminy zajęć przekażemy uczestnikom po zakończonej rekrutacji.

Kolegium

Kolegium Nauk Społecznych

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]