Oferta edukacyjna studiów podyplomowych

Lp. Nazwa studiów podyplomowych Liczba semestrów Kolegium  
Logopedia TRWA REKRUTACJA
4 semestry Kolegium Nauk Humanistycznych
Neurologopedia 2 semestry Kolegium Nauk Humanistycznych
Historia TRWA REKRUTACJA
3 semestry Kolegium Nauk Humanistycznych
Menedżer w samorządzie terytorialnym 2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Wiedza o społeczeństwie TRWA REKRUTACJA
3 semestry Kolegium Nauk Humanistycznych
Grafika komputerowa TRWA REKRTUACJA
2 semestry Kolegium Nauk Humanistycznych
Matematyka TRWA REKRUTACJA
3 semestry Kolegium Nauk Przyrodniczych
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela TRWA REKRTUACJA
3 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Zarządzanie instytucją oświatową w reformowanym systemie edukacji TRWA REKRTUACJA
2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Zarządzanie zasobami ludzkimi TRWA REKRTUACJA
2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Negocjacje i mediacje TRWA REKRUTACJA
2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Bezpieczeństwo i ochrona informacji 2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Certyfikowany Coach TRWA REKRTUACJA
2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Fotografia dziennikarska, promocyjna i użytkowa TRWA REKRTUACJA
2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Nauczanie języka polskiego jako obcego TRWA REKRUTACJA
3 semestry Kolegium Nauk Humanistycznych
Analityka i bezpieczeństwo zdrowotne żywności 2 semestry Kolegium Nauk Przyrodniczych
Nauczanie informatyki w szkole 3 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych TRWA REKRTUACJA
2 semestry Kolegium Nauk Przyrodniczych
Specjalista ds. rachunkowości TRWA REKRUTACJA
2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Zarządzanie w ochronie zdrowia z elementami prawa medycznego TRWA REKRUTACJA
2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Ubezpieczenia społeczne z elementami prawa 2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Wizerunek i zarządzanie w administracji publicznej TRWA REKRUTACJA
2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Administracja publiczna TRWA REKRUTACJA
2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Choreograficzne studia podyplomowe dla Polonii- taniec polski TRWA REKRTUACJA
2 semestry Kolegium Nauk Humanistycznych
Zarządzanie w administracji publicznej - studia menedżerskie 2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Audyt wewnętrzny TRWA REKRUTACJA
2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Spółdzielczość mieszkaniowa - aspekty ekonomiczno-organizacyjne oraz prawne TRWA REKRTUACJA
2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami TRWA REKRUTACJA
2 semestry Kolegium Nauk Przyrodniczych
Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych 2 semestry Kolegium Nauk Medycznych
Finanse publiczne z elementami rachunkowości budżetowej TRWA REKRUTACJA
2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa 2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Wychowanie fizyczne TRWA REKRUTACJA
3 semestry Kolegium Nauk Medycznych
Kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie nauczania informatyki 3 semestry
Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli informatyki 2 semestry Kolegium Nauk Przyrodniczych
Doskonalące studia podyplomowe z informatyki dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Nauczanie języka polskiego TRWA REKRUTACJA
3 semestry Kolegium Nauk Humanistycznych
Choreograficzne studia podyplomowe: Prowadzenie Zespołów Tanecznych – taniec polski 2 semestry Kolegium Nauk Humanistycznych
Etyka - Kwalifikacyjne studia podyplomowe z etyki dla nauczycieli TRWA REKRUTACJA
3 semestry
Historia i teraźniejszość NOWOŚĆ!!! TRWA REKRUTACJA
3 semestry Kolegium Nauk Humanistycznych
Edukacja i rehabilitacja osób z ASD (Autism spectrum disorder) NOWOŚĆ!!! TRWA REKRTUACJA
3 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Compliance w organizacji NOWOŚĆ!!! TRWA REKRUTACJA
2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Zarządzanie – studia menedżerskie TRWA REKRTUACJA
2 semestry Kolegium Nauk Społecznych

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]