Oferta edukacyjna studiów podyplomowych

Lp. Nazwa studiów podyplomowych Liczba semestrów Kolegium  
Logopedia 4 semestry Kolegium Nauk Humanistycznych
Neurologopedia 2 semestry Kolegium Nauk Humanistycznych
Historia 3 semestry Kolegium Nauk Humanistycznych
Menedżer w samorządzie terytorialnym 2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Wiedza o społeczeństwie 3 semestry Kolegium Nauk Humanistycznych
Grafika komputerowa PIERWSZY ZJAZD 11-12 GRUDNIA. OSTATNIE WOLNE MIEJSCA.
2 semestry Kolegium Nauk Humanistycznych
Matematyka 3 semestry Kolegium Nauk Przyrodniczych
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela PIERWSZE ZAJĘCIA JUŻ ZA NAMI. ZAPYTAJ O WOLNE MIEJSCA
3 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Zarządzanie instytucją oświatową w reformowanym systemie edukacji 2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Negocjacje i mediacje PIERWSZE ZAJĘCIA 27-28 LISTOPADA. OSTATNIE WOLNE MIEJSC
2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Bezpieczeństwo i ochrona informacji 2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Certyfikowany Coach 2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Fotografia dziennikarska, promocyjna i użytkowa PIERWSZY ZJAZD 11-12 GRUDNIA. OSTATNIE WOLNE MIEJSCA.
2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Nauczanie języka polskiego jako obcego 2 semestry Kolegium Nauk Humanistycznych
Analityka i bezpieczeństwo zdrowotne żywności 2 semestry Kolegium Nauk Przyrodniczych
Nauczanie informatyki w szkole 3 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych 2 semestry Kolegium Nauk Przyrodniczych
Specjalista ds. rachunkowości 2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Zarządzanie w ochronie zdrowia z elementami prawa medycznego 2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Ubezpieczenia społeczne z elementami prawa 2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Wizerunek i zarządzanie w administracji publicznej 2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Administracja publiczna 2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Choreograficzne studia podyplomowe dla Polonii- taniec polski 2 semestry Kolegium Nauk Humanistycznych
Zarządzanie w administracji publicznej - studia menedżerskie 2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Audyt wewnętrzny 2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Spółdzielczość mieszkaniowa - aspekty ekonomiczno-organizacyjne oraz prawne 2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami 2 semestry Kolegium Nauk Przyrodniczych
Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych 2 semestry Kolegium Nauk Medycznych
Finanse publiczne z elementami rachunkowości budżetowej 2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa 2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Wychowanie fizyczne 3 semestry Kolegium Nauk Medycznych
Kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie nauczania informatyki 3 semestry
Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli informatyki TRWA REKRTUACJA
2 semestry Kolegium Nauk Przyrodniczych
Doskonalące studia podyplomowe z informatyki dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 2 semestry Kolegium Nauk Społecznych

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]