Oferta edukacyjna studiów podyplomowych

Lp. Nazwa studiów podyplomowych Liczba semestrów Kolegium  
Logopedia PIERWSZY ZJAZD 9-10 PAŹDZIERNIKA. OSTATNIE WOLNE MIEJSCA
4 semestry Kolegium Nauk Humanistycznych
Neurologopedia 2 semestry Kolegium Nauk Humanistycznych
Historia TRWA REKRTUACJA
3 semestry Kolegium Nauk Humanistycznych
Menedżer w samorządzie terytorialnym 2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Wiedza o społeczeństwie TRWA REKRTUACJA
3 semestry Kolegium Nauk Humanistycznych
Grafika komputerowa TRWA REKRTUACJA
2 semestry Kolegium Nauk Humanistycznych
Matematyka TRWA REKRTUACJA
3 semestry Kolegium Nauk Przyrodniczych
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela PIERWSZY ZJAZD 23-24 PAŹDZIERNIKA. OSTATNIE WOLNE MIEJSCA
3 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Zarządzanie instytucją oświatową w reformowanym systemie edukacji TRWA REKRTUACJA
2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Zarządzanie zasobami ludzkimi PIERWSZY ZJAZD 23-24 PAŹDZIERNIKA. OSTATNIE WOLNE MIEJSCA
2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Negocjacje i mediacje TRWA REKRTUACJA
2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Bezpieczeństwo i ochrona informacji 2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Certyfikowany Coach TRWA REKRTUACJA
2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Fotografia dziennikarska, promocyjna i użytkowa TRWA REKRTUACJA
2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Nauczanie języka polskiego jako obcego 2 semestry Kolegium Nauk Humanistycznych
Analityka i bezpieczeństwo zdrowotne żywności 2 semestry Kolegium Nauk Przyrodniczych
Nauczanie informatyki w szkole TRWA REKRTUACJA
3 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych PIERWSZY ZJAZD 23-24 PAŹDZIERNIKA. OSTATNIE WOLNE MIEJSCA
2 semestry Kolegium Nauk Przyrodniczych
Specjalista ds. rachunkowości PIERWSZY ZJAZD 6-7 LISTOPADA. OSTATNIE WOLNE MIEJSCA
2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Zarządzanie w ochronie zdrowia z elementami prawa medycznego TRWA REKRTUACJA
2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Ubezpieczenia społeczne z elementami prawa TRWA REKRTUACJA
2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Wizerunek i zarządzanie w administracji publicznej TRWA REKRTUACJA
2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Administracja publiczna TRWA REKRUTACJA
2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Choreograficzne studia podyplomowe dla Polonii- taniec polski 2 semestry Kolegium Nauk Humanistycznych
Zarządzanie w administracji publicznej - studia menedżerskie TRWA REKRTUACJA
2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Audyt wewnętrzny PIERWSZE ZAJĘCIA JUŻ ZA NAMI. ZAPYTAJ O WOLNE MIEJSCA
2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Spółdzielczość mieszkaniowa - aspekty ekonomiczno-organizacyjne oraz prawne TRWA REKRTUACJA
2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami TRWA REKRTUACJA
2 semestry Kolegium Nauk Przyrodniczych
Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych TRWA REKRTUACJA
2 semestry Kolegium Nauk Medycznych
Finanse publiczne z elementami rachunkowości budżetowej PIERWSZY ZJAZD 23-24 PAŹDZIERNIKA. OSTATNIE WOLNE MIEJSCA
2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa TRWA REKRUTACJA
2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Wychowanie fizyczne TRWA REKRTUACJA
3 semestry Kolegium Nauk Medycznych

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]