Zarządzanie w ochronie zdrowia z elementami prawa medycznego TRWA REKRUTACJA

Opis studiów

JESIEŃ 2022
TRWA REKRUTACJA!
>zapisz się<  

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie w ochronie zdrowia z elementami prawa medycznego adresowane są do osób zajmujących obecnie lub zamierzających w przyszłości pełnić stanowiska kierownicze w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – min. lekarzy, pielęgniarek, osób zarządzających placówkami ochrony zdrowia, instytucjami związanymi ze zdrowiem publicznym, ubezpieczeniami zdrowotnymi oraz wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania w placówkach ochrony zdrowia. Słuchacze uzyskają przygotowanie do zajmowania kierowniczych stanowisk w podmiotach leczniczych każdego rodzaju oraz w jednostkach administracji publicznej mających w swych kompetencjach ochronę zdrowia. Dodatkowo program studiów uwzględnia problematykę zarządzania prywatną praktyką zawodową i jest skierowany do osób prowadzących prywatne gabinety lekarskie lub nimi administrujących.

 

 

Program studiów

 • Prawo medyczne;
 • Prawne aspekty leczenia niepłodności;
 • Ochrona zdrowia w Polsce. Problemy prawne i organizacyjne;
 • Prawa i obowiązki personelu medycznego;
 • Prawa pacjenta;
 • Ochrona zdrowia w Unii Europejskiej;
 • Odpowiedzialność osób wykonujących zawody medyczne;
 • Ochrona danych osobowych;
 • Komunikowanie z chorym pacjentem i jego rodziną;
 • Ubezpieczenia zdrowotne;
 • Świadczenie usług farmaceutycznych;
 • Wybrane zagadnienia etyki;
 • Organy ochrony praw pacjenta;
 • Prawo pracy – stosowanie w podmiotach leczniczych;
 • Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych;
 • Mediacja w ochronie zdrowia;
 • Zarządzanie finansami w jednostkach służby zdrowia;
 • Public relations w ochronie zdrowia;
 • Seminarium dyplomowe.

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Studia podyplomowe Zarządzanie w ochronie zdrowia z elementami prawa medycznego mają na celu zapoznanie uczestników  z wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu organizacji i zarządzania placówkami leczniczymi. Studia mają pomóc w poznaniu zasad, metod i technik zarządzania w ochronie zdrowia. Pomagają w poznaniu strony prawnej funkcjonowania placówek leczniczych z uwzględnieniem szeroko rozumianego prawa medycznego. Studia przygotowują słuchaczy do samodzielnego prowadzenia placówek leczniczych, jak też zarządzania w służbie zdrowia.

Opłata za studia podyplomowe

1750 zł za semestr. Możliwość rozbicia na raty bez dodatkowych kosztów.

Liczba semestrów

2 semestry

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy. Ze względu na zapewnienie jakości realizacji zajęć, liczba miejsc jest ograniczona. Komplet dokumentów należy dostarczyć do Działu Kształcenia Podyplomowego. 

O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

 • podanie na studia podyplomowe (wygenerowane z systemu rekrutacyjnego),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu).

Adres

Miejsce składania dokumentów: ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (budynek G1 - Biblioteka UR) pok. 52

Kierownik studiów

dr Jan Plis

Wymagania wstępne

Ukończenie studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

Jednostka prowadząca studia

Kolegium Nauk Społecznych

Język wykładowy

polski

Kolegium

Kolegium Nauk Społecznych

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]