Ubezpieczenia społeczne z elementami prawa

Opis studiów

Studia są adresowane do osób pragnących pogłębić i uzupełnić  wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz obowiązujących przepisów prawa dotyczących zasad funkcjonowania i sposobów realizacji obowiązków systemu ubezpieczeń społecznych.

 

KIERUNEK ZGŁOSZONY DO BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH. MOŻESZ UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE - SPRAWDŹ

 

Program studiów

Program studiów ma charakter indywidualny – powstał w toku konsultacji oraz analizy potrzeb pracowników ZUS. Uwzględnia zagadnienia i problemy w zakresie wykonywania zadań stanowiskowych w ZUS, stąd zaspokaja potrzeby szkoleniowe podnosząc kwalifikacje pracowników, a także wszystkich zainteresowanych tematyką ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych i wybranych zagadnień prawa.

Więcej informacji na

 http://www.we.ur.edu.pl/kandydat/studia-podyplomowe/ubezpieczenia-spoleczne-z-elementami-prawa

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Uczestnicy studiów zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do pracy na różnych stanowiskach firm ubezpieczeniowych i instytucjach rynku ubezpieczeniowego. Uzyskane kwalifikacje potwierdza świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, z wyszczegółowieniem  rodzaju i  wymiaru zrealizowanych zajęć.

Opłata za studia podyplomowe

3350,00 zł (1675,00 zł za semestr) (przy minimum 26 osobach). Od roku akademickiego 2018/2019 opłaty za studia mogą ulec zmianie

Liczba semestrów

2 semestry

Początek rekrutacji

od 03.06.2020 r. do 30.09.2020 r.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja drogą elektroniczną w terminach ogłaszanych na stronie UR. Podstawowym warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończonych studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister lub równorzędny). Rejestracja elektroniczna (https://irk.ur.edu.pl/Podyplomowe/ )

Wymagane dokumenty

  • Podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu)
  • Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)

Adres

Miejsce składania dokumentów: ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (budynek G1 - Biblioteka UR) pok. 52

Kierownik studiów

Dr Lidia Kaliszczak

Wymagania wstępne

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończonych studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister lub równorzędny).

Jednostka prowadząca studia

Kolegium Nauk Społecznych

Język wykładowy

polski

Limit przyjęć

25 osób w jednej grupie

Terminy zajęć

Zjazdy w sobotę i niedzielę  – dwa razy w miesiącu

Kolegium

Kolegium Nauk Społecznych

Punkty ECTS

32

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]