Wizerunek i zarządzanie w administracji publicznej

Opis studiów

Studia podyplomowe Wizerunek i zarządzanie w administracji publicznej są adresowane do pracowników administracji publicznej zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz urzędach administracji rządowej. Studia mają charakter praktyczny. W programie zajęć znajdują się warsztaty, konwersatoria i ćwiczenia. Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej różnych aspektów zarządzania i kształtowania wizerunku, co ma mieć wpływ na podniesienie jakości funkcjonowania urzędów administracji publicznej. Praktyczny wymiar studiów przejawia się także w doborze kadry dydaktycznej. Stanowią ją praktycy funkcjonujący w różnych obszarach związanych z zarządzaniem i wizerunkiem.

 

Program studiów

 • Przywództwo w organizacji
 • Zarządzanie urzędem administracji publicznej
 • Kompetencje menadżerskie w relacji z pracownikiem
 • Coachingowy styl zarządzania
 • Warsztaty wystąpień telewizyjnych
 • Wizerunek urzędu w mediach społecznościowych
 • Negocjacje biznesowe
 • Etykieta pracownika administracji publicznej
 • Warsztaty przemawiania publicznego
 • Wizerunek organizacji
 • Dress-code w organizacji
 • Seminarium dyplomowe

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Uczestnik studiów podyplomowych Wizerunek i zarządzanie w administracji publicznej zdobywa praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania i budowania wizerunku osobistego i wizerunku organizacji. Dotyczy to m.in. przywództwa w organizacji, umiejętności zarządzania urzędem, negocjacji biznesowych, wystąpień publicznych, relacji z mediami. Studenci uzyskują także wiedzę i umiejętności z zakresu wizerunku organizacji, dress-codu, etykiety, budowy wizerunku w mediach społecznościowych.  

Opłata za studia podyplomowe

1 750 zł za semestr. Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

Liczba semestrów

2 semestry

Zasady rekrutacji

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie wymaganych dokumentów. 

Wymagane dokumenty

 1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe organizowane przez Uniwersytet Rzeszowski (wygenerowane z systemu rekrutacji).
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (potwierdzona przez UR za zgodność z oryginałem).

Adres

Miejsce składania dokumentów: ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (budynek G1 - Biblioteka UR) pok. 52

Kierownik studiów

dr Paweł Kuca

Wymagania wstępne

Ukończenie studiów I stopnia lub studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Jednostka prowadząca studia

Instytut Nauk o Polityce

Język wykładowy

polski

Kolegium

Kolegium Nauk Społecznych

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]