Historia TRWA REKRUTACJA

Opis studiów

JESIEŃ 2022
TRWA REKRUTACJA!
>zapisz się<  

Studia podyplomowe na kierunku Historia przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia oraz jednolitych magisterskich o specjalności nauczycielskiej. Studia podyplomowe dają uczestnikom uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu, czyli historii, we wszystkich typach szkół. Obejmują 282 godziny zajęć dydaktycznych, w tym głównie konwersatoria i warsztaty oraz 90 godz. praktyk zawodowych, łącznie 372 godziny.

Zajęcia dydaktyczne obejmują historię polityczną, społeczną, gospodarczą, kultury itp. poszczególnych epok historycznych (od starożytności po współczesność), historię i kulturę regionu, zajęcia warsztatowe i metodologiczne z zakresu historii oraz dydaktykę historii. Zajęcia objęte programem studiów podyplomowych realizują podstawę programową obowiązującą w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

 

 

Program studiów

 • Historia starożytna
 • Historia średniowieczna
 • Historia nowożytna
 • Historia XIX w.
 • Historia XX - XXI w.
 • Historia i kultura regionu
 • Wstęp do badań historycznych
 • Nauki pomocnicze historii
 • Historia historiografii z elementami metodologii historii
 • Dydaktyka historii
 • Praktyka zawodowa

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Historia uzyskują uprawnienia do nauczania tego przedmiotu we wszystkich typach szkół.

Opłata za studia podyplomowe

1 500 zł za semestr. Możliwość rozbicia na raty bez dodatkowych kosztów.

Liczba semestrów

3 semestry

Zasady rekrutacji

Złożenie kompletu dokumentów

Wymagane dokumenty

 • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe 
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednoliltych magisterskich (oryginał do wglądu)

Adres

Miejsce składania dokumentów: ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (budynek G1 - Biblioteka UR) pok. 52

Kierownik studiów

dr Agnieszka Kawalec

Wymagania wstępne

Studia podyplomowe na kierunku Historia przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia oraz jednolitych magisterskich o specjalności nauczycielskiej. 

Jednostka prowadząca studia

Instytut Historii

Język wykładowy

polski

Kolegium

Kolegium Nauk Humanistycznych

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]