Choreograficzne studia podyplomowe dla Polonii- taniec polski

Opis studiów

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich. Adresowane są do wszystkich Polonusów, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności teoretyczne i praktyczne w zakresie polskich tańców ludowych i prowadzenia zespołów tanecznych.

Program studiów

Program nauczania uwzględnia szeroki zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny tańca.

 • Tańce Mieszczan Żywieckich z metodyką nauczania
 • Tańce orawskie z metodyką nauczania
 • Tańce sieradzkie z metodyką nauczania
 • Tańce opolskie z metodyką nauczania
 • Tańce Wielkopolski Zachodniej z metodyką nauczania
 • Tańce szamotulskie z metodyką nauczania
 • Tańce biskupiańskie z metodyką nauczania
 • Tańce biłgorajskie z metodyką nauczania
 • Tańce Górali Łącko - Kamienickiej z metodyką nauczania
 • Tańce lasowiackie z metodyką nauczania
 • Mazur-formy zespołowe
 • Polskie tańce narodowe w formie towarzyskiej
 • Tańce historyczne z metodyką nauczania
 • Kompozycja tańca
 • Metodyka pracy z dziecięcymi zespołami tanecznymi
 • Stylizacje polskiej muzyki ludowej i narodowej

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Studia uprawniają do prowadzenia:

 • zajęć o profilu artystyczno-tanecznym
 • amatorskich zespołów tanecznych.

Absolwenci otrzymują: Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Opłata za studia podyplomowe

1 930 zł za semestr. Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

Liczba semestrów

2 semestry

Zasady rekrutacji

Wymagane dokumenty

 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia

Adres

ul. Dąbrowskiego 83, Rzeszów

Kierownik studiów

mgr Romuald Kalinowski

Jednostka prowadząca studia

Kolegium Nauk Humanistycznych

Język wykładowy

polski

Limit przyjęć

30

Początek studiów

po zgłoszeniu min. 22 kandydatów

Terminy zajęć

sobota, niedziela (dwa razy w miesiącu)

Kolegium

Kolegium Nauk Humanistycznych

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]