Spółdzielczość mieszkaniowa - aspekty ekonomiczno-organizacyjne oraz prawne TRWA REKRTUACJA

Opis studiów

JESIEŃ 2022
TRWA REKRUTACJA!
>zapisz się<  

Studia podyplomowe na kierunku Spółdzielczość mieszkaniowa - aspekty ekonomiczno-organizacyjne oraz prawne zostały opracowane w oparciu o konsultacje z Krajową Radą Spółdzielczą w Warszawie w zakresie identyfikacji potrzeb kadry zarządzającej oraz pracowników spółdzielni mieszkaniowych.

Są adresowane do osób pełniących funkcje kierownicze, specjalistów i pracowników spółdzielni mieszkaniowych, pragnących nabyć, pogłębić i uzupełnić  wiedzę i umiejętności w obszarze prawnych, ekonomiczno-organizacyjnych oraz zarządczych aspektów funkcjonowania spółdzielczości mieszkaniowej. Studia adresowane są także do osób – absolwentów studiów wyższych, zwłaszcza kierunków administracyjno-prawnych i ekonomicznych, planujących przyszłe zatrudnienie w spółdzielniach mieszkaniowych. 

Zajęcia prowadzą eksperci Krajowej Rady Spółdzielczej oraz kadra naukowo-dydaktyczna Instytutu Ekonomii i Finansów oraz Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Studia dwusemestralne, wymiar - 210 godzin.

 

 

Program studiów

Moduł I - Geneza i prawne podstawy spółdzielczości – 62 godz.

Moduł II-  Ekonomika i zarządzanie w spółdzielni mieszkaniowej – 96 godz.

Moduł III - Działalność marketingowa i komunikacja interpersonalna w spółdzielni mieszkaniowej – 34 godz.

Moduł IV - Bankowość elektroniczna – 10 godz.

Seminarium – 8 godz.

 

Opinie absolwentów 

 

Studia dały możliwość nie tylko teoretycznego ale i praktycznego poszerzenia wiedzy na temat spółdzielczości mieszkaniowej. Zajęcia ze specjalistami prawa spółdzielczego znacząco usprawniły codzienną pracę w spółdzielni a inne przekładały się na rozwój i wskazanie kierunków działań w codziennym w funkcjonowaniu spółdzielni.

Krzysztof Gansty

------------------

Pełen profesjonalizm, 100% korzyści, otwartość na studentów, wykładowcy godni polecenia, promotorzy bezcenni. Polecam.

Katarzyna Monika Dębska

------------------

Rekomenduję podjęcie studiów podyplomowych zakresu spółdzielczości mieszkaniowej. Studia te realizowane przez Uniwersytet Rzeszowski nie tylko obejmują swoim zakresem tematykę niezbędną do sprawnego zarządzania spółdzielniami ale poprzez ogromne doświadczenie wykładowców przybliżają sposoby rozwiązywania problemów w gospodarce nieruchomościami.

Mariusz Rok

------------------

Interesujący kierunek studiów dla osób, które chcą poszerzyć wiedzę z zakresu spółdzielczości

Joanna Czerwik

------------------

Polecam studia podyplomowe spółdzielczość mieszkaniowa na UR. Wykłady i zajęcia prowadzone przez profesjonalistów. Ich wiedza teoretyczna poparta jest ogromnym doświadczeniem.

Monika Kwiatek

------------------

Z przyjemnością polecam studia podyplomowe na UR za profesjonalizm, fachowość, wiedzę teoretyczną popartą doświadczeniem z praktyką.

Rafał Bernat

------------------

Solidność prowadzonych zajęć, wiedza prowadzących, organizacja studiów. Wszystkie te aspekty wpłynęły na bardzo dobrą ocenę tych studiów.

Katarzyna Anna Włodarska

------------------

Program studiów ich organizacja w pełni przystaje do wymogów stawianych ruchowi spółdzielczemu zrzeszonemu w spółdzielniach mieszkaniowych. Pełen profesjonalizm.

Wiesław Dymecki

------------------

Studia przekrojowe: od aspektów prawnych przez zarządzanie rachunkowość wycenę i umiejętności miękkie. Pozwalają w szerszej perspektywie spojrzeć na spółdzielczość.

Dominika Domańska

------------------

Bardzo dobra organizacja zajęć w systemie online przyczyniła się do podjęcia studiów na UR. Fachowa wiedza i umiejętność jej przekazania studentom sprawiła, że można czerpać przyjemność z uczęszczania na zajęcia.

Kamil Laskowski

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Świadectwo ukończenia studiów potwierdzające nabyte kompetencje, zgodnie ze wzorem obowiązującym na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz certyfikat Krajowej Rady Spółdzielczej.

Opłata za studia podyplomowe

1 950 zł za semestr. Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

Liczba semestrów

2 semestry

Termin składania dokumentów

2022-09-30

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną (otwórz), w sposób ciągły do utworzenia grupy.

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności  zgłoszeń.  O zakwalifikowaniu na studia kandydaci zostaną powiadomieni e-mailem.

Wymagane dokumenty

  • Podanie o przyjęcie na studia (wygenerowane z systemu)
  • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich) - potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ do tego upoważniony. 

Adres

Dokumenty należy dostarczyć osobiście, lub przesłać pocztą na adres: Dział Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (budynek G1 - Biblioteka UR) pok. 52

Kierownik studiów

dr Lidia Kaliszczak | e-mail: [email protected]

Wymagania wstępne

Dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Jednostka prowadząca studia

Instytut Ekonomii i Finansów we współpracy z Krajową Radą Spółdzielczą

Język wykładowy

polski

Kolegium

Kolegium Nauk Społecznych

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]