Menedżer w samorządzie terytorialnym

Opis studiów

Celem studiów podyplomowych Menedżer w samorządzie terytorialnym jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej różnych aspektów zarządzania. Dotyczy to m.in. takich obszarów jak zarządzanie zasobami ludzkimi, realizacja projektów, organizowanie obsługi klienta w samorządzie terytorialnym, zarządzanie finansami publicznymi, budowa wizerunku jednostki samorządu terytorialnego i prowadzenie relacji z mediami, stylizacja i elementy etykiety.

Studia adresowane są do wszystkich osób pracujących w jednostkach samorządu terytorialnego. Zapraszamy pracowników urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, a także pracown ików z jednostek podległych samorządom gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

Wykładowcami są doświadczeni praktycy z instytucji publicznych, trenerzy i niezależni konsultanci, a także pracownicy Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wśród wykładowców są eksperci z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, menedżerowie pracujący w samorządzie terytorialnym, prawnicy, specjaliści z zakresu finansów publicznych, eksperci z zakresu komunikowania, stylizacji i wizażu.

Studia trwają 2 semestry. Obejmują 180 godzin praktycznych zajęć: warsztatów, ćwiczeń i konwersatoriów.

 

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Uczestnik studiów podyplomowych Menedżer w samorządzie terytorialnym zdobywa praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania. Dotyczy to m.in. zarządzania kapitałem ludzkim, zarządzania projektami i inwestycjami, organizacją obsługi klienta. Studenci uzyskują także wiedzę i umiejętności z zakresu dyscypliny finansów publicznych, tworzenia budżetu zadaniowego, prowadzenia relacji z mediami, zasad marketingu terytorialnego, wystąpień publicznych, a także zasad stylizacji i etykiety.

Opłata za studia podyplomowe

1 600 zł za semestr. Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

Liczba semestrów

2 semestry

Zasady rekrutacji

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe Menedżer w samorządzie terytorialnym jest złożenie wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty

  1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe organizowane przez Uniwersytet Rzeszowski - wydruk z systemu elektronicznej rejestracji.
  2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (potwierdzona przez UR za zgodność z oryginałem).

Adres

Miejsce składania dokumentów: ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (budynek G1 - Biblioteka UR) pok. 52

Kierownik studiów

dr Paweł Kuca, e-mail: [email protected], tel. 17 872 11 80

Wymagania wstępne

Ukończenie studiów I stopnia lub studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Jednostka prowadząca studia

Instytut Nauk o Polityce

Język wykładowy

polski

Kolegium

Kolegium Nauk Społecznych

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]