Historia i teraźniejszość NOWOŚĆ!!! TRWA REKRUTACJA

Opis studiów

Jesteśmy w trakcie procedury zatwierdzania programu studiów. Planujemy uruchomić kierunek jesienią 2022 r. Rekrutację rozpoczniemy zaraz po zatwierdzeniu przez Senat UR programu studiów. 

Jeśli są Państwo zaineresowani podjęciem kształcenia na tym kierunku, prosimy o wypełnienie formularza. Na wskazany adres e-mail lub nr telefonu prześlemy informację o terminie rozpoczęcia  rekrutacji.

ZAPISZ SIĘ

 

 

Program studiów podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

 

Studia podyplomowe na kierunku Historia i teraźniejszość przeznaczone są dla absolwentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich o specjalności nauczycielskiej. Studia podyplomowe nadają uczestnikom uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu -  Historia i teraźniejszość, we wszystkich typach szkół. Studia podyplomowe obejmują 270 godz. zajęć dydaktycznych oraz 90 godz. praktyki zawodowej, łącznie 360 godzin.

Zajęcia trwają trzy semestry. W części wykładowej realizowane będą w trybie zdalnym, w części warsztatowej odbywać się w trybie studiów niestacjonarnych (w soboty i niedziele). Zajęcia dydaktyczne obejmują przedmioty dostosowane do podstawy programowej realizowanej w szkołach oraz dydaktykę tego przedmiotu.

 

 Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Historia i teraźniejszość uzyskują uprawnienia do nauczania tego przedmiotu we wszystkich typach szkół.

Program studiów

 

 • Historia powszechna 1945-1991
 • Świat współczesny (po 1991 r.) 
 • Historia Polski 1945-1989
 • Polska współczesna (po 1989 r.)
 • Społeczeństwo i gospodarka po 1989 r. 
 • Podstawy socjologii
 • Współczesne systemy polityczne
 • Prawa człowieka
 • Społeczeństwo obywatelskie
 • Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne
 • Dzieje i współczesność Unii Europejskiej
 • Współczesne stosunki międzynarodowe
 • Dydaktyka przedmiotu historia i teraźniejszość
 • Praktyka zawodowa

Opłata za studia podyplomowe

1 500 zł za semestr. Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

Liczba semestrów

3 semestry

Zasady rekrutacji

 • podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja elektroniczna oraz złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie,
 • o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Podpisane podanie wraz z załącznikami i kompletem dokumentów należy dostarczyć do Działu Kształcenia Podyplomowego UR – ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów.

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z załącznikami, wygenerowane z systemu rekrutacyjnego IRK,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich (oryginał do wglądu),
 • kopia dyplomu/świadectwa potwierdzająca kwalifikacje pedagogiczne (oryginał do wglądu).

Kierownik studiów

dr Agnieszka Kawalec

Wymagania wstępne

Kandydat na studia podyplomowe musi posiadać wykształcenie wyższe magisterskie (ukończone II stopnia lub jednolite magisterskie) o specjalności nauczycielskiej.

Jednostka prowadząca studia

Instytut historii

Język wykładowy

polski

Kolegium

Kolegium Nauk Humanistycznych

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]