Compliance w organizacji NOWOŚĆ!!! TRWA REKRUTACJA

Opis studiów

JESIEŃ 2022
TRWA REKRUTACJA!
>zapisz się<  

Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie formułowania polityki compliance, wspierającej kierownictwo wyższego szczebla organizacji w realizacji jej celów biznesowych poprzez działania zmierzające do zapewnienia zgodności funkcjonowania z przepisami prawa oraz zasadami etyki. Złożone otoczenie prawne oraz ryzyko niezgodności z przepisami prawa i spowodowanych tym strat finansowych oraz wizerunkowych sprawia, że wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów ds. compliance w coraz większej liczbie przedsiębiorstw, zwłaszcza średnich i dużych oraz instytucji finansowych (głównie banków). Wdrożenie systemu compliance w organizacji obejmuje: powołanie odpowiednich zespołów i stanowisk dedykowanych do zajmowania się tą problematyką, szereg działań, procedur i rozwiązań organizacyjnych, których zadaniem jest zapobieganie występowaniu ryzyka natury prawnej i wizerunkowej. Obejmuje to działania z zakresu prawa, zarządzania i audytu, zarządzania ryzykiem oraz z zakresu controllingu i etyki biznesu.

 

Absolwentci uzyskujują

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez UR oraz ;
 • certyfikat Compliance Officer II Stopnia PIKW.

 

Studia realizowane są we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej

 

Program studiów

 • Otoczenie prawne funkcjonowania organizacji
 • Etyka biznesu i zasady ładu korporacyjnego
 • Psychologiczne aspekty rozwiązywania sytuacji konfliktu interesów i zjawisk patologicznych
 • System kontroli wewnętrznej i audyt wewnętrzny
 • Znaczenie compliance w organizacji
 • Polityka i metody zgłaszania niezgodności i ochrona sygnalistów
 • Zarządzanie ryzykiem braku zgodności
 • Zapobieganie i wykrywanie nadużyć i korupcji
 • Compliance a przestępstwa finansowe
 • Compliance w bankowości. Rekomendacja H, UOKiK
 • Działania prewencyjne funkcji compliance
 • Analiza śledcza w compliance
 • Prawne aspekty bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych
 • Compliance w IT- zapewnienie bezpieczeństwa informacji i ochrony przed cyberrzagrożeniami
 • Raportowanie wyników i współpraca z organami nadzoru
 • Compliance w organizacji – wybrane praktyki (panele eksperckie dot. funkcjonowania compliance w organizacjach z różnych sektorów gospodarki)
 • Seminarium

Opłata za studia podyplomowe

2 000 zł za semestr studiów. Możliwość rozbicia na raty bez dodatkowych kosztów

Liczba semestrów

2 semestry

Kierownik studiów

dr Lidia Kaliszczak

Wymagania wstępne

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.
 

Wymagane wykształcenie:

kandydat na studia podyplomowe musi posiadać wykształcenie wyższe (ukończone studia I lub II stopnia lub jednolite magisterskie),

Zasady rekrutacji:

podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja elektroniczna oraz złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie,
o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z załącznikami, wygenerowane z systemu rekrutacyjnego IRK,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),

Dostarczenie dokumentów:

 • Podpisane podanie wraz z załącznikami i kompletem dokumentów należy dostarczyć do Działu Kształcenia Podyplomowego UR – ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów 

Język wykładowy

polski

Kolegium

Kolegium Nauk Społecznych

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]