Florystyka z elementami dekoracji wnętrz NOWOŚĆ!!! TRWA REKRUTACJA

Opis studiów

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej jak również nabycie umiejętności praktycznych wykonywania układów florystycznych z kwiatów ciętych, doniczkowych i suchych.

Uczestnicy poznają aktualne trendy we florystyce oraz zdobędą wiedzę jak założyć działalność gospodarczą. Studia przeznaczone są dla właścicieli i pracowników kwiaciarni, dekoratorów wnętrz, osób chcących rozpocząć działalność w tym zakresie, jak również nauczycieli i terapeutów chcących wykorzystać florystykę w zajęciach z młodzieżą, osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Studia adresowane są również do wszystkich pasjonatów roślin ozdobnych, którzy pragną poznać tajniki florystyki, zdobyć umiejętności komunikacyjne w pracy z klientem oraz poszerzyć swoje kompetencje zawodowe. Kadrę dydaktyczną stanowią doświadczeni pracownicy naukowi Uniwersytetu Rzeszowskiego, jak również eksperci w swojej dziedzinie, praktycy, florystki posiadające tytuł Mistrza Florystyki.

 

 

Program studiów

 • Historia dekoracji roślinnych
 • Botanika i fizjologia roślin ozdobnych
 • Bukiety okolicznościowe i florystyka ślubna
 • Florystyka funeralna
 • Rysunek i projektowanie we florystyce
 • Kompozycje florystyczne
 • Rośliny ozdobne wykorzystywane we florystyce
 • Aranżacja wnętrz i balkonów roślinami doniczkowymi
 • Marketing i przedsiębiorczość we florystyce
 • Elektrody we florystyce
 • Hortiterapia i florystyka jako terapia zajęciowa
 • Seminarium dyplomowe

Liczba godzin: 275

 

 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Zaliczenie części teoretycznej z przedmiotów objętych planem studiów oraz egzamin praktyczny polegający na przygotowaniu koncepcji projektu kompozycji florystycznych oraz ich wykonanie, połączony z wystawą poegzamina-cyjną. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych florystyka z elementami dekoracji wnętrz na Uniwer-sytecie Rzeszowskim.

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent zdobędzie wiedzę ogólną z dziedziny ogrodnictwa ozdobnego, znajomości materiału roślinnego, bukieciarstwa oraz szczegółową wiedzę dotyczącą różnych grup roślin ozdobnych, ciętych, doniczkowych, balkonowych jak również sztuki artystycznego układania kwiatów. Absolwent posiądzie zdolność do tworzenia kompozycji kwiatowych zgodnie z ich symboliką, zasadami doboru składu kwiatów i łączenia kolorów. Będzie potrafił stosować właściwe metody pielęgnacji kwiatów doniczkowych, jak również przedłużenia trwałości kwiatów ciętych. Zdobędzie kwalifikacje niezbędne do sporządzania kompozycji roślinnych wykorzystujących metody i narzędzia, a także znajomość zasad kompozycji uwzględniających światowe trendy i polską specyfikę. 

Opłata za studia podyplomowe

3500 zł za semestr. Możliwość rozbicia na raty bez dodatkowych kosztów.

Liczba semestrów

2 semestry

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

Wymagane wykształcenie:

kandydat na studia podyplomowe musi posiadać wykształcenie wyższe (ukończone studia I lub II stopnia lub jednolite magisterskie),

Zasady rekrutacji:

podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja elektroniczna oraz złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie,
o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z załącznikami, wygenerowane z systemu rekrutacyjnego IRK,
kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),

Dostarczenie dokumentów:

Podpisane podanie wraz z załącznikami i kompletem dokumentów należy dostarczyć do Działu Kształcenia Podyplomowego UR – ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów 

Kierownik studiów

dr inż. arch. kraj. Marta Gargała-Polar

Język wykładowy

polski

Kolegium

Kolegium Nauk Przyrodniczych

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]