Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela PIERWSZE ZAJĘCIA JUŻ ZA NAMI. ZAPYTAJ O WOLNE MIEJSCA

Opis studiów

JESIEŃ 2022
TRWA REKRUTACJA!
>zapisz się<  

Słuchacz studiów podyplomowych na kierunku Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela uzyska szereg umiejętności do pracy w instytucjach systemu edukacji w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem:

 • diagnozowania potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży szkolnej;
 • stymulowania, wspierania i wspomagania rozwoju uczniów w różnym wieku szkolnym;
 • projektowania i realizacji procesów kształcenia i wychowania z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 • projektowania, realizacji i ewaluacji programów kształcenia i wychowania w instytucjach systemu edukacji;
 • sprawnego posługiwania się językiem ojczystym, jako uniwersalnym narzędziem komunikowania się ludzi między sobą;
 • sprawnego posługiwania się współczesnymi technologiami informacyjnymi, w tym kształtowanie umiejętności świadomego i krytycznego odbioru przez uczniów różnorodnych przekazów medialnych (realizacja idei wyrażonej w triadzie: „o mediach – przez media – dla mediów”);
 • podejmowania współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym domem rodzinnym, instytucjami życia społecznego i kulturalnego, itp.

 

 

Program studiów

 • Psychologia
 • Pedagogika
 • Dydaktyka ogólna
 • Metodyka nauczania przedmiotu
 • Emisja głosu
 • Komunikacja interpersonalna
 • Konstruowanie programów nauczania
 • Prawo oświatowe
 • Technologie informacyjne
 • Praktyka pedagogiczna

 

Opinie absolwentów

Uważam za bardzo przydatne studia podyplomowe z zakresu przygotowania do zawodu nauczyciela. Były bardzo dobrze zrealizowane zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Studia te w 100 procentach spełniły moje oczekiwania

Anna Gajdek

--------------

Studia na bardzo wysokim poziomie. Prowadzący zajęcia sympatyczni, ludzkie podejście do uczestników studiów. Polecam każdemu kto jest zainteresowany tym kierunkiem.

Paweł Szymański

--------------

Studia podyplomowe na kierunku przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela są bardzo dobrze przygotowane. Uważam, że idealnie przygotują one do wykonywania zawodu nauczyciela. Z pełną odpowiedzialnością mogę polecić ten kierunek studiów każdemu kto chce spróbować swoich sił w realizacji trudnej misji kształcenia młodego pokolenia.

Rafał Wojnarowski

--------------

Studia pozwoliły mi na poszerzenie swoich możliwości na rynku pracy dały możliwość wyboru mojej kariery zawodowej w wielu placówkach.

Kinga Malska Ziemińska

--------------

Studia podyplomowe przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela są przygotowane w sposób perfekcyjny. Wiedza zdobyta podczas zajęć przygotowuje do pełnienia roli nauczyciela. Podczas zajęć wiedza przekazywana jest głównie w sposób praktyczny, dzięki temu możemy się poczuć jak na praktykach. Serdecznie pozdrawiam!

Mateusz Kubicki

--------------

Studia podyplomowe pomimo trudnych organizacyjnie czasów  zostały przeprowadzone bardzo dobrze. Przekazywane nam materiały były obszerne i poruszały problemy współczesnej młodzieży. Jestem pewna, że wiedza, którą nam przekazali prowadzący zajęcia będzie znakomitą podstawą do bycia dobrym nauczycielem.

Sylwia Kruk

Opłata za studia podyplomowe

1 600 zł za semestr. Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

Liczba semestrów

3 semestry

Zasady rekrutacji

 • Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

  Kandydat zobowiązany jest do rejestracji drogą elektroniczną, oraz do złożenia wymaganych dokumentów, tj.:

  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu).

  O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

 • podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)

Adres

Miejsce składania dokumentów: ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (budynek G1 - Biblioteka UR) pok. 52

Kierownik studiów

prof. dr hab. Marta Wrońska

Wymagania wstępne

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych II stopnia lub jednolitych magisterskich, którzy chcą pracować w zawodzie nauczyciela, oraz socjologów, psychologów, pracowników socjalnych i innych osób potrzebujących uzupełnić kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne.

Język wykładowy

polski

Terminy zajęć

Minimum dwa zjazdy (sobota+niedziela) w miesiącu.

Kolegium

Kolegium Nauk Społecznych

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]