Negocjacje i mediacje TRWA REKRUTACJA

Opis studiów

JESIEŃ 2022
TRWA REKRUTACJA!
>zapisz się<  

Studia podyplomowe na kierunku Negocjacje i mediacje mają na celu zapoznanie uczestników z wiedzą teoretyczną i praktyczną dotyczącą komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu oraz negocjacji i mediacji. Nabycie umiejętności elastycznego stosowania strategii i taktyk negocjacyjnych, i dopasowanie ich do różnych sytuacji zawodowych. Nabycie umiejętności przekształcania sytuacji konfliktowych w konstruktywne poszukiwanie rozwiązań. Rozwinięcie umiejętności perswazji i skutecznego przekonywania. Skuteczne zarządzanie emocjami własnymi i otoczenia. Przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia negocjacji lub mediacji w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych (m. in. negocjacji politycznych, handlowych, integracyjnych, a także mediacji policyjnych, w sprawach administracyjnych itd.). Jak również konstruowania ugód mediacyjnych.

Adresaci studiów Negocjacje i mediacje:

Absolwenci studiów wyższych w szczególności absolwenci: prawa, psychologii, socjologii, pedagogiki ,resocjalizacji, ekonomii oraz zarządzania,  a także:

 • osoby, które chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia mediacji w sądzie
 • osoby zaangażowane w działalność związkową
 • pracownicy pomocy społecznej
 • pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek resocjalizacyjnych i ośrodków wychowawczych, pedagogów szkolnych
 • kuratorzy sądowi
 • prawnicy (adwokaci, prokuratorzy, radcowie prawni)
 • menedżerowie różnych szczebli i pracownicy HR
 • właściciele małych i średnich przedsiębiorstw
 • pracownicy działów kadr
 • pracownicy pionów windykacyjnych i prawnych w przedsiębiorstwach i bankach
 • funkcjonariusze Policji
 • funkcjonariusze Straży Granicznej
 • żołnierzy Wojska Polskiego
 • funkcjonariusze Służby Więziennej
 • pracownicy administracji publicznej i samorządowej

 

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, które umożliwia starania o wpis na listę mediatorów sądowych. Absolwenci mają też możliwość wpisu na listę mediatorów prowadzoną przez Centrum Mediacji i Rozwiązywania Sporów w Instytucie Nauk Prawnych Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Program studiów

 • Podstawy mediacji i negocjacji
 • Pojęcie i sposoby rozwiązywania konfliktów
 • Autoprezentacja i sterowanie wizerunkiem
 • Strategie i techniki negocjacyjne
 • Obszary i rodzaje negocjacji
 • Obszary i rodzaje mediacji
 • Konstruowanie ugód i umów przez mediatora w sprawach cywilnych
 • Mediacja w prawie pracy
 • Mediacja w sprawach rodzinnych
 • Mediacja w sprawach karnych

Opinie absolwentów

Moja opinia jest jak najbardziej pozytywna. Organizacja studiów na wysokim poziomie. Nigdy nie było problemów związanych z informacją czy organizacją. Poziom merytoryczny zajęć i wykładowców bardzo wysoki, zajęcia bardzo merytoryczne. Atmosfera miła i swobodna. Liczne zajęcia praktyczne i warsztatowe.

Paulina Majka Król

----------------- 

Organizacja studiów przebiegła bardzo profesjonalnie poziom merytoryczny studiów był na wysokim poziomie. Wykładowcy okazali się bardzo sympatyczni i sumiennie wypełniali swoje obowiązki. Atmosfera podczas studiów była bardzo sympatyczna z całego serca polecam ten kierunek studiów.

Natalia Szerszeń

 -----------------

Studia podyplomowe na kierunku negocjacje i mediacje zostały zorganizowane w sposób pozwalający na przyswojenie nowej wiedzy oraz zagadnień. Organizację zajęć oceniam na bardzo dobrym poziomie, podobnie oceniam poziom merytoryczny zajęć i wykładowców oraz atmosfery podczas studiów. Będę miło wspominać czas spędzony na studiach podyplomowych.

Anna Kwiatkowska

 -----------------

Studia spełniły moje oczekiwania. Wysoki poziom merytoryczny zajęć poszerzył moją wiedzę. Pozytywnie oceniam atmosferę zajęć oraz kadrę wykładowcą.

Grzegorz Furmanek

-----------------

Bardzo dobra organizacja studiów wykładowcy merytorycznie przygotowani do zajęć podczas, na których panuje dobra atmosfera.

Sylwia Fostacz

 -----------------

Zajęcia pod względem merytorycznym zorganizowane są bardzo dobrze. Wykładowcy są bardzo pomocni i odpowiadają na wszystkie zadane pytania. Atmosfera jest bardzo przyjazna.

Anna Zięba

 -----------------

Studia spełniły moje oczekiwania. Zajęcia merytoryczne na wysokim poziomie. Kadra w sposób wyczerpujący i przestępny przekazywała wiedzę. Atmosfera w czasie studiów była bardzo dobra.

Ewa Kowal

 -----------------

Profesjonalna organizacja studiów grono ekspertów merytorycznych oraz praktycznych bardzo wysoki poziom merytoryczny zajęć. Atmosfera pomiędzy studentami oraz wykładowcami wspaniała.

Joanna Konieczna

-----------------

Organizacja studiów na wysokim poziomie. Poziom merytoryczny zajęć spełnił moje oczekiwania, kadra wykładowców otwarta na współpracę ze studentami i przekazująca wiedzę w przystępny sposób. Bardzo dobra atmosfera zarówno pomiędzy studentami jak i w czasie zajęć.

Joanna Maziarz-Zdrada

-----------------

Zjazdy były zorganizowane w dogodnych terminach i godzinach. Sale mogłyby mieć lepsze wyposażenie sprzętowe. Poziom merytoryczny i wykładowcy byli na bardzo dobrym poziomie, pomocni otwarci elastyczni a atmosfera współpracy w grupie była nieoceniona.

Agnieszka Kisielewska

-----------------

Bardzo polecam ten kierunek studiów podyplomowych oraz uczelnię. Wspaniała kadra praktyków dzieląca się swoim doświadczeniem. Kierunek studiów posiada charakter przyszłościowy tym bardziej jeżeli sobie uświadomimy jak dużo spraw sądowych może być kierowanych do negocjacji. Polecam wszystkim. którzy lubią pracować z człowiekiem i nieść pomoc.

Marcin Kocaj

-----------------

Studia podyplomowe poszerzyły moją wiedzę. Przygotowały do wykonywania funkcji mediatora. Kadra bardzo kompetentna. Zajęcia ciekawe.

Marcin Korzeb

-----------------

Opłata za studia podyplomowe

1750 zł za semestr. Możliwość rozbicia na raty bez dodatkowych kosztów.

Liczba semestrów

2 semestry

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną. Ze względu na zapewnienie jakości realizacji zajęć, liczba miejsc jest ograniczona. 

Po potwierdzeniu kwalifikacji na studia należy dostarczyć komplet oryginalnych dokumentów (do potwierdzenia zgodności).

O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wygenerowane z sytemu elektronicznego),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Adres

Miejsce składania dokumentów: ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (budynek G1 - Biblioteka UR) pok. 52

Kierownik studiów

dr Jan Plis

Wymagania wstępne

Ukończenie studiów wyższych I lub II stopnia, bądź jednolitych magisterskich.

Jednostka prowadząca studia

Negocjacje i mediacje

Język wykładowy

polski

Kolegium

Kolegium Nauk Społecznych

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]