Negocjacje i mediacje PIERWSZE ZAJĘCIA 27-28 LISTOPADA. OSTATNIE WOLNE MIEJSC

Opis studiów

PIERWSZY ZJAZD - 27-28 LISTOPADA. OSTATNIE WOLNE MIEJSCA.
>zapisz się<  

Studia podyplomowe na kierunku Negocjacje i mediacje mają na celu zapoznanie uczestników z wiedzą teoretyczną i praktyczną dotyczącą komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu oraz negocjacji i mediacji. Nabycie umiejętności elastycznego stosowania strategii i taktyk negocjacyjnych, i dopasowanie ich do różnych sytuacji zawodowych. Nabycie umiejętności przekształcania sytuacji konfliktowych w konstruktywne poszukiwanie rozwiązań. Rozwinięcie umiejętności perswazji i skutecznego przekonywania. Skuteczne zarządzanie emocjami własnymi i otoczenia. Przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia negocjacji lub mediacji w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych (m. in. negocjacji politycznych, handlowych, integracyjnych, a także mediacji policyjnych, w sprawach administracyjnych itd.). Jak również konstruowania ugód mediacyjnych.

Adresaci studiów Negocjacje i mediacje:

Absolwenci studiów wyższych w szczególności absolwenci: prawa, psychologii, socjologii, pedagogiki ,resocjalizacji, ekonomii oraz zarządzania,  a także:

 • osoby, które chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia mediacji w sądzie
 • osoby zaangażowane w działalność związkową
 • pracownicy pomocy społecznej
 • pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek resocjalizacyjnych i ośrodków wychowawczych, pedagogów szkolnych
 • kuratorzy sądowi
 • prawnicy (adwokaci, prokuratorzy, radcowie prawni)
 • menedżerowie różnych szczebli i pracownicy HR
 • właściciele małych i średnich przedsiębiorstw
 • pracownicy działów kadr
 • pracownicy pionów windykacyjnych i prawnych w przedsiębiorstwach i bankach
 • funkcjonariusze Policji
 • funkcjonariusze Straży Granicznej
 • żołnierzy Wojska Polskiego
 • funkcjonariusze Służby Więziennej
 • pracownicy administracji publicznej i samorządowej

 

KIERUNEK ZGŁOSZONY DO BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH. MOŻESZ UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE - SPRAWDŹ

Program studiów

 • Podstawy mediacji i negocjacji
 • Pojęcie i sposoby rozwiązywania konfliktów
 • Autoprezentacja i sterowanie wizerunkiem
 • Strategie i techniki negocjacyjne
 • Obszary i rodzaje negocjacji
 • Obszary i rodzaje mediacji
 • Konstruowanie ugód i umów przez mediatora w sprawach cywilnych
 • Mediacja w prawie pracy
 • Mediacja w sprawach rodzinnych
 • Mediacja w sprawach karnych

Opłata za studia podyplomowe

1750 zł za semestr. Możliwość rozbicia na raty bez dodatkowych kosztów.

Liczba semestrów

2 semestry

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną. Ze względu na zapewnienie jakości realizacji zajęć, liczba miejsc jest ograniczona. 

Po potwierdzeniu kwalifikacji na studia należy dostarczyć komplet oryginalnych dokumentów (do potwierdzenia zgodności).

O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wygenerowane z sytemu elektronicznego),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Adres

Miejsce składania dokumentów: ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (budynek G1 - Biblioteka UR) pok. 52

Kierownik studiów

dr Jan Plis

Wymagania wstępne

Ukończenie studiów wyższych I lub II stopnia, bądź jednolitych magisterskich.

Jednostka prowadząca studia

Negocjacje i mediacje

Język wykładowy

polski

Kolegium

Kolegium Nauk Społecznych

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]