Bezpieczeństwo i ochrona informacji

Opis studiów

Studia podyplomowe Bezpieczeństwo i ochrona informacji mają na celu zapoznanie słuchaczy z wiedzą teoretyczną i praktyczną dotyczącą dostępu do informacji oraz konstrukcji ochrony informacji niejawnych, danych osobowych i informacji objętych tajemnicą zawodową.

Mają one pomóc w poznaniu zasad, metod i instrumentów ochrony informacji. W ich ramach podejmuje się też problem odpowiedzialności za naruszenie prawa chroniącego informację. Mają także pomóc w nabyciu umiejętności rozpoznawania różnych form cyberprzestępczości oraz stosowania właściwych środków do ich zwalczania. Przygotowują słuchaczy do prowadzenia także kancelarii tajnych oraz audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Studia podyplomowe przeznaczone są  m.in. dla osób zajmujących się na co dzień gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem informacji, jak i również do pracowników: urzędów administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, policji i wojska, straży granicznej i urzędów celnych, oświaty oraz mediów.

Program studiów

 • Prawo do informacji
 • Dostęp do informacji publicznej
 • Cyberprzestępczość i jej zwalczanie
 • E-urząd w komunikacji z obywatelem
 • Elektroniczna wymiana dokumentów
 • Bezpieczeństwo i ochrona informacji
 • Zarządzanie bezpieczeństwem systemów i sieci teleinformatycznych
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona informacji niejawnych
 • Ochrona tajemnicy zawodowej
 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Przepływ informacji podatkowych i ich ochrona
 • Prawna ochrona informacji
 • Organizacja i funkcjonowanie kancelarii tajnej
 • Audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji
 • Problem ochrony informacji w umowach gospodarczych
 • Seminarium dyplomowe

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

 • Uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej dostępu do informacji oraz konstrukcji ochrony informacji niejawnych, danych osobowych i informacji objętych tajemnicą zawodową.
 • Poznanie zasad, metod i instrumentów ochrony informacji.
 • Zapoznanie się z problemem odpowiedzialności za naruszenie prawa chroniącego informację.
 • Umiejętność rozpoznawania różnych form cyberprzestępczości oraz stosowania właściwych środków ich zwalczania.
 • Prowadzenie kancelarii tajnych oraz audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Opłata za studia podyplomowe

1500 zł za semestr. Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów

Liczba semestrów

2 semestry

Zasady rekrutacji

 • Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną.
 • Ze względu na zapewnienie jakości realizacji zajęć, liczba miejsc jest ograniczona.
 • Wymagania wstępne dla kandydatów to dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Wymagane dokumenty

 1. Podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu)
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)

Adres

Miejsce składania dokumentów: ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (budynek G1 - Biblioteka UR) pok. 52

Wymagania wstępne

Ukończenie studiów wyższych I lub II stopnia, bądź jednolitych magisterskich.

Jednostka prowadząca studia

Kolegium Nauk Społecznych

Język wykładowy

polski

Kolegium

Kolegium Nauk Społecznych

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]