Fotografia dziennikarska, promocyjna i użytkowa TRWA REKRTUACJA

Opis studiów

JESIEŃ 2021
TRWA REKRUTACJA!
>zapisz się<  

Studia podyplomowe „Fotografia dziennikarska, promocyjna i użytkowa” są adresowane zarówno do pasjonatów fotografii, jak również do przedstawicieli wszystkich organizacji, firm, instytucji publicznych i osób prywatnych, które wykorzystują w swojej działalności zawodowej profesjonalne fotografie. Studia mają charakter praktyczny. W programie studiów, na 168 godzin zajęć dydaktycznych, 120 godzin to warsztaty i ćwiczenia przygotowujące do wykonywania różnych rodzajów fotografii, a także zajęcia z fotoedycji oraz kompozycji tekstów i fotografii. 

 

KADRA

Praktyczny wymiar studiów przejawia się także w doborze kadry dydaktycznej. Stanowią ją w dużej mierze doświadczeni praktycy, zawodowo zajmujący się fotografią. Zajęcia prowadzą osoby, które od lat znane są nie tylko branży. Na co dzień widuje się ich prace, czy też czyta teksty. Wśród wykładowców są także nauczyciele akademiccy Instytutu Nauk o Polityce. 

Sprawdź od kogo będziesz się uczył.

 

KIERUNEK ZGŁOSZONY DO BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH. MOŻESZ UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE - SPRAWDŹ

Program studiów

 • Historia i mistrzowie fotografii
 • Prasowe i fotograficzne gatunki dziennikarskie
 • Podstawy prawa dla fotografów
 • Dobór sprzętu fotograficznego
 • Podstawy fotografii
 • Fotografia dziennikarska
 • Fotografia portretowa
 • Fotografia reklamowa
 • Fotoedycja zaliczenie
 • Przygotowanie portfolio
 • Fotografia architektury
 • Fotografia w usługach on-line
 • Fotografia krajobrazu
 • Kompozycja tekstu i fotografii
 • Seminarium dyplomowe

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent studiów podyplomowych „Fotografia dziennikarska, promocyjna i użytkowa” posiada wiedzę i praktyczne umiejętności przygotowujące do realizacji szerokiej palety zadań fotograficznych. Dotyczy to realizacji projektów z zakresu fotografii dziennikarskiej, reklamowej, portretowej, krajobrazowej, a także fotografii architektury. Absolwent posiada także wiedzę i umiejętności w zakresie fotoedycji, prasowych i fotograficznych gatunków dziennikarskich, a także zasad kompozycji tekstów i fotografii. Studia mają charakter praktyczny co wpływa na nabycie przez absolwentów umiejętności i kompetencji społecznych przydatnych w pracy zawodowej.

Opłata za studia podyplomowe

1600 zł za semestr. Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

Liczba semestrów

2 semestry

Zasady rekrutacji

Podstawą przyjęcia jest rejestracja elektroniczna oraz złożenie wymaganych dokumentów.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc.

Wymagane dokumenty

 1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe organizowane przez UR - wygenerowane z systemu rejestracji elektronicznej
 2. Poświadczona przez UR kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. Poświadczona przez UR kopia dowodu osobistego (lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem).

Adres

Miejsce składania dokumentów: ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (budynek G1 - Biblioteka UR) pok. 52

Kierownik studiów

dr Paweł Kuca

Wymagania wstępne

Ukończenie studiów I stopnia lub studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie prze z studenta własnego aparatu fotograficznego.

Jednostka prowadząca studia

Instytut Nauk o Polityce

Język wykładowy

polski

Limit przyjęć

Minimum – 20 osób; Maximum – 30 osób

Kolegium

Kolegium Nauk Społecznych

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]