Nauczanie informatyki w szkole

Opis studiów

Podyplomowe studia kwalifikacyjne przeznaczone są dla nauczycieli pragnących uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotu Informatyka w szkole. Przedmioty realizowane są w formie wykładów oraz ćwiczeń laboratoryjnych, dotyczących problemów współczesnej informatyki, podstawowych narzędzi informatyki, baz danych, jak również metodyki nauczania informatyki.

 

Program studiów

 • Problemy współczesnej informatyki
 • Podstawowe narzędzia informatyczne
 • Systemy informatyczne i architektura komputerów
 • Bazy danych
 • Programowanie I (Programowanie wizualne z wykorzystaniem platformy Scratch / Programowanie w języku Java)
 • Programowanie II (Programowanie wizualne aplikacji dla telefonów komórkowych / Programowanie w języku Python)
 • Teoretyczne podstawy informatyki
 • Sieci komputerowe
 • Tworzenie witryn internetowych
 • Programowanie III (Podstawy programowania w języku Python / Programowanie w języku C++)
 • Metodyka nauczania programowania w szkole
 • Konstruowanie programu nauczania informatyki w szkole
 • E-edukacja – dydaktyczne programy komputerowe
 • Dydaktyka informatyki
 • Praktyka metodyczna

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent studiów podyplomowych Nauczanie informatyki w szkole zdobędzie szeroką wiedzę z zakresu współczesnych dziedzin informatyki oraz metodyki przygotowywania i konstruowania programów nauczania informatyki. Będzie potrafił zaprojektować, opracować i wykorzystać multimedialne programy komputerowe w pracy z uczniami. Będzie przygotowany do podjęcia pracy zawodowej jako nauczyciel przedmiotu informatyka w szkole. Absolwent będzie merytorycznie i metodycznie przygotowany do nauczania informatyki w szkole.

Każdy uczestnik studiów podyplomowych otrzyma świadectwo potwierdzające nabyte kompetencje.

Opłata za studia podyplomowe

1 600 zł za semestr. Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

Liczba semestrów

3 semestry

Zasady rekrutacji

Zgłoszenie kandydata w formie rejestracji elektronicznej, wypełnienie niezbędnej dokumentacji (podania na studia), złożenie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia określonego w wymaganiach wstępnych (potwierdzone kserokopie dyplomów).

O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

 • Podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu)
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)

Kierownik studiów

Dr Waldemar Lib

Wymagania wstępne

Dyplom ukończenia studiów wyższych o specjalności nauczycielskiej.

Jednostka prowadząca studia

Kolegium Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki

Język wykładowy

polski

Kolegium

Kolegium Nauk Społecznych

Punkty ECTS

47

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]