Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych TRWA REKRTUACJA

Opis studiów

JESIEŃ 2022
TRWA REKRUTACJA!
>zapisz się<  

Studia podyplomowe Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych, są skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunku innym niż rolnictwo, ale także do aktualnych i przyszłych właścicieli  oraz dzierżawców gospodarstw rolnych, kadry małych i średnich przedsiębiorstw działających w obszarze rolnictwa, gospodarki żywnościowej, usługach rolniczych, pracowników Urzędów Wojewódzkich, Marszałkowskich, Gmin, Starostw, Biur ARiMR, ODR, ARR oraz wszystkich osób zamierzających ubiegać się o środki pomocowe UE.

 

 

Program studiów

Program studiów obejmuje zajęcia dydaktyczne w formie wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych.

 • Technologie produkcji roślinnej
 • Technologie produkcji zwierzęcej i dobrostan zwierząt
 • Ekonomika i organizacja rolnictwa
 • Agrobiznes
 • Ochrona roślin
 • Technologie bioenergetyczne w rolnictwie
 • Wspólna polityka rolna i rozwój obszarów wiejskich
 • Marketing artykułów rolnych
 • Rachunkowość rolnicza
 • Herbologia
 • Produkcja ogrodnicza
 • Systemy produkcji rolniczej

Opinie absolwentów

Studia podyplomowe rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych zostały bardzo dobrze zorganizowane. Skondensowane informacje przekazywane przez bardzo dobrych wykładowców. Rzeczowe przydatne tematy poruszane na zajęciach, podział godzin dostosowany dla osób pracujących zawodowo. Polecam.
Weronika Słowińska

------------------

Zajęcia były prowadzone przez ekspertów w swoich dziedzinach. Prowadzone w sposób elastyczny, co ważne dla osób pracujących. Merytoryczne treści i materiały
Adam Krupa

------------------

Bardzo ciekawe studia, kadra bardzo zaangażowana w przekazywanie treści. Bardzo przyjemnie słucha się osób, które lubią to co robią, dzięki temu zajęcia są ciekawe. Gorąco polecam wszystkim, którzy lubią poszerzać swoje horyzonty.
Bartłomiej Kołcz

------------------

Polecam kierunek studiów rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych gwarancja fachowej i merytorycznej wiedzy od ekspertów i praktyków.
Marcin Krzyżanowski

------------------

Bardzo interesujący kierunek. Uczestnictwo w zajęciach było prawdziwą przyjemnością, zarówno ze względu na to, że można było poznać interesujące aspekty rolnictwa, jak i z uwagi na bardzo dobrą atmosferę i podejście wykładowców. Szczerze i serdecznie polecam.
Ewa Fudala

------------------

Polecam każdemu. Ciekawe zajęcia, przyjazna atmosfera. Po studiach nabrałem szacunku do pracy rolników.
Mirosław Osetek

------------------

Bardzo dobry kierunek umożliwiający zdobycie unikalnych kompetencji dla osób chcących rozpocząć lub prowadzących działalność rolniczą. Profesjonalna kadra dydaktyczna. Bardzo dobra organizacja studiów.
Janusz Niedźwiecki

------------------

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów podyplomowych spełniły moje oczekiwania. Zdecydowanie polecam uczestnictwo w zajęciach na tym kierunku.
Agnieszka Kuraś

------------------

Studia podyplomowe prowadzone były w życzliwy i przyjazny sposób dla studenta. Wiedza była przekazana w sposób rzetelny z uwzględnieniem różnego poziomu zaawansowania studenta w tematyce rolnictwa. Prowadzący nie stwarzali problemów i służyli pomocą nawet po zakończeniu studiów. Polecam kierunek Rolnictwo na Uniwersytecie Rzeszowskim.
Joanna Gniewek

------------------

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent studiów podyplomowych Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych, jest specjalistą w zakresie rolnictwa, posiada wiedzę rolniczo-ekonomiczną oraz nabywa kwalifikacje rolnicze (zgodnie z Rozporządzeniem MRiRW z dn. 17.01.2012 r.) do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, może korzystać z dopłat i funduszy unijnych oraz zakupić gospodarstwo rolne lub ziemię.

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Opłata za studia podyplomowe

1915 zł za semestr. Możliwość rozbicia na raty bez dodatkowych kosztów

Liczba semestrów

2 semestry

Zasady rekrutacji

Zasady naboru: kolejność zgłoszeń,

Studia zostaną uruchomione z chwilą zgłoszenia się min. 15 osób.

Wymagane dokumenty

 • podanie - wygenerowane z systemu elektronicznej rejestracji
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych licencjackich, inżynierskich lub magisterskich,

Adres

Miejsce składania dokumentów: ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (budynek G1 - Biblioteka UR) pok. 52

Kierownik studiów

dr hab. inż. Jan Buczek, prof. UR | tel.17 785 53 19 | e-mail: [email protected]

Jednostka prowadząca studia

Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska

Język wykładowy

polski

Terminy zajęć

Zajęcia odbywać się będą w dni wolne od pracy (zjazdy sobotnio-niedzielne)

Kolegium

Kolegium Nauk Przyrodniczych

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]